• Wijnand Burger

Column Wijnand Burger: Zijn ze nou belazerd?

,,Hallo doorspoelers, we mogen weer stemmen", staat er op de website van het Hoogheemraadschap Rijnland als je de kandidatenlijst opzoekt. Om niets aan duidelijkheid te wensen over te laten, staat er een vader en kind met een toiletrol bij. De waterschapsverkiezingen komen er dus weer aan. Hoogmis van de democratie zullen we maar zeggen. Gelukkig worden ze gelijk gehouden met de Provinciale Statenverkiezingen, dus hoef je er niet extra voor naar de stembus. Verder hoor je in de krant of op tv nooit iets over het waterschap. Ze regelen de waterhuishouding, maar hoe ze dat doen: geen idee. Lijkt me een technische kwestie en daar zijn techneuten voor nodig. Vooral geen politici, want die maken nu eenmaal overal een zooi van.

De kosten voor de waterschapsverkiezingen in 2019 zijn ongeveer 20 miljoen euro. Dat is heel veel geld, ongeveer één ton per waterpartijzetel. Volgens de Volkskrant zijn die politieke kandidaten nog moeilijk te vinden ook. Dus als de politici al niet geïnteresseerd zijn, wie dan wel? Van de kandidaten in het Hoogheemraadschap van het Rijnland staat 10 tot 20 procent gelijktijdig op de lijst van de provinciale statenverkiezingen. Kan het armoediger?

Ik ben best bereid om belasting te betalen voor droge voeten, maar waarom moeten die waterschappen zich bemoeien met andere zaken? Zoals subsidie voor vergroening van daken in steden? En zoals extra investeren in waterrecreatiegebieden? Of fungeren als energieleverancier? Nuttige zaken allemaal, maar dat zijn politieke keuzes en daar zijn andere organen voor. Mijn waterschapsbelastinggeld hoeft daar niet voor aangewend te worden. Die keuzes moeten niet gemaakt worden in zo'n onbekend achteraf clubje waar niemand ooit wat van hoort. Ja, we moeten erop stemmen, zodat je ze nog legaliseert ook.

Er bestaan zelfs niet-politieke waterpartijen. Maar of die nou allemaal koosjer zijn? Een ervan is de Algemene Waterpartij. Hun slogan is: ,,Niet politiek, maar wel deskundig". Maar ze zijn tegen investeringen om verzilting tegen te gaan. Ze willen geen extra kosten maken om zwemwater te verbeteren en een medicijnfilter voor waterzuivering vinden ze niet nodig. Als leek zet ik dan grote vraagtekens bij die deskundigheid.

Het bedrijfsleven, natuurbeheer en agrariërs krijgen altijd vaste zetels in het waterschapsbestuur. Dat zijn negen van de dertig zetels bij Rijnland. Zodoende is van democratie eigenlijk geen sprake. Zelfs de Dijkgraaf wordt niet uit hun midden maar door de kroon benoemd. Wat moet je nou met zo'n orgaan, denk ik dan. Doorspoelen?

Wijnand Burger