• Wijnand Burger

Gebiedsmanager met satéprikker

De gemeente Haarlem is opgedeeld in gebieden, met een gebiedsmanager aan het hoofd. Dat doen ze om het bestuur in die grote stad te vergemakkelijken. Maar sinds het Zandvoortse ambtenarenapparaat in Haarlem gestald is, beschouwen ze Zandvoort ook als een gebied en hebben daar ook een gebiedsmanager voor aangesteld. Let wel, deze man of vrouw zetelt dus in Haarlem en werkt geheel zelfstandig naast het gemeentebestuur. Hij valt onder de verantwoordelijkheid van en rapporteert aan de gemeentesecretaris van Haarlem. Misschien is dit wel de eerste stap op weg naar de annexatie van ons dorp met Haarlem, vraag ik me dan af. Deze gebiedsmanager stelde met zijn team een rapport samen met de naam Gebieds/dorpsopgave Zandvoort (27-2-2019). Het rapport telt 20 pagina's en heeft als slijmerige ondertitel: "Dynamisch en uniek dorp aan zee voor iedereen." 

Maar ons dorp heeft in tegenstelling tot de gebieden in Haarlem een gemeentebestuur en een raad. Het is dus een groot raadsel wat wij nu eigenlijk met die gebiedsmanager moeten. In het gunstigste geval doet hij ons raadsprogramma nog eens dunnetjes over. Dat blijkt dus wel uit het rapport, het voegt nagenoeg niets toe aan het raadsprogramma. Het kost ons dus alleen maar geld en uren zinloos gedoe van ambtenaren. Maar soms wijkt het ook af. De gebiedsmanager heeft bijvoorbeeld een eigen visie over het ontmoedigen van het autogebruik in het dorp. Natuurlijk klom de VVD bij de presentatie van het rapport gelijk in de gordijnen. Kortom, de dorpsopgave is een geheid recept voor problemen waar we nog veel lol aan kunnen beleven.

Natuurlijk zag het college de bui ook al hangen. Om die tegenstelling te voorkomen voeren ze aan dat 'de dorpsopgave een satéprikker is die de domein overstijgende en integrale vertaling is van de in het raadsprogramma en uitvoeringsprogramma benoemde activiteiten'. Begrijpt u het? Volgens mij weer een hoop bla bla, overgoten met een onbegrijpelijk ambtenaren jargon. Ik heb alle collegeleden per mail om opheldering gevraagd, maar antwoord kreeg ik natuurlijk niet. Kennelijk begrijpen ze die zin zelf ook niet zo.  

Gebiedsgericht werken vraagt van medewerkers dat ze zich in het dorp begeven," staat er in het rapport te lezen. Wij mogen dan wel een dynamisch en uniek dorp aan zee voor iedereen zijn, ik hoop dat die Haarlemse gebiedsmanager met zijn satéprikker nog even wegblijft en de gemeenteraad onze eigen zaakjes blijft behandelen.