• Wijnand Burger

Zijn ze nou belazerd - Slag bij de Watertoren

Het Watertorenplein begint zo langzamerhand een icoon te worden voor de Zandvoortse horkerigheid. Twee wethouders zijn al op dit dossier gesneuveld en toen nummer drie Gert-Jan Bluijs via mediation wonder boven wonder een compromis had bereikt met de drie architecten, werd het voorstel meedogenloos afgestemd in de raad. Bluijs vroeg zich vertwijfeld af: Wat willen jullie dan? Het antwoord van de raadsleden kwam er op neer dat hij het zelf maar moest uitzoeken. "Er is ons alleen een oordeel gevraagd over de financiële vergoeding van de architecten", zo werd gezegd.
Daar waren ze tegen, want ze vonden die te fors. De partijen die niet schroomden vele miljoenen uit te geven voor het Formule 1 feest, vielen over de genoegdoening van 100.000 euro, die aan elk van de drie architecten betaald zou worden voor eerder gemaakte kosten. 

De raadsleden trokken van leer: Het waren vrijblijvend ingediende plannen. Het waren slechts schetsontwerpen van wisselende kwaliteit. De Watertoren CV werd te veel bevoordeeld. We hebben dan niets meer over de uitbreiding van de Watertoren te vertellen. De sociale woningbouw vindt plaats op de gemeentegrond en niet op de grond van de Watertoren CV en ze waren ook nog boos dat de wethouder in de courant een glas champagne hief om de deal alvast te vieren. 

Kortom, alle dorpse kleingeestigheid en kinnesinne kwamen weer eens bovendrijven. Men ging er maar aan voorbij, dat als Max Verstappen er na enige jaren de brui aan geeft, het Formule 1 feest voorbij is. De nieuwbouw van het Watertorenplein zal er dan nog jaren staan. Steun kwam uit onverwachte hoek: GroenLinks en PvdA. Ook het CDA steunde zijn wethouder.         

Opvallend was dat de raad akkoord was gegaan met de mediation. Maar nu die tot gunstige resultaten leidt, het afwijst. Want noem maar op: Er komt 30% sociale woningbouw op het plein. De bouw blijft binnen het bestemmingsplan zodat er direct gestart kan worden met bouwen en het plein en toren worden integraal ontwikkeld. Maar het lijkt wel of de raad liever gewoon wil doormodderen, processen voeren waartegen eindeloos in beroep wordt gegaan, dure advocaten inhuren, selectieprocedures en bodemprocedures opstellen die dan weer aangevochten worden. Het lijken wel kinderen wiens speeltje dreigt afgepakt te worden. 

Het Watertorenplein is een waar slagveld. Het moddergooien zal nog wel even duren. Misschien moeten we Prins Bernard met zijn vastgoedbedrijf vragen het plein te ontwikkelen. Die kan alle procedures pijlsnel doorlopen. Dan blijven we niet met zo'n open lelijk gat in ons dorp zitten.

Wijnand Burger