• Wijnand Burger

Zijn ze nou helemaal belazerd - Leve de raad!

ZANDVOORT Na de ambtelijke fusie twee jaar geleden, kwam het raadhuis leeg te staan. De ambtenaren vertrokken naar Haarlem, dus de leegstand was te voorzien. Bij navraag in die tijd, bleek dat het college niet nagedacht had over de eventuele tijdelijke leegstand van het raadhuis. De mogelijkheid bestaat immers, dat de fusie teruggedraaid zou worden. Daarom moesten de werkplekken gereserveerd blijven.

Langdurig verhuur was dus niet mogelijk en verhuur voor een korte periode levert te weinig op, vonden ze. Het college is trouwens allergisch voor pottenkijkers bij hun strapatsen. Dus geen vreemd volk in het raadhuis en men liet het leeg staan. Gelukkig opperde de raad in de laatste raadsvergadering de mogelijkheid te onderzoeken voor bewoning van het middengedeelte van het raadhuis als anti-kraak. Een verstandige keuze, want toen onze nieuwe burgemeester dat hoorde, had hij spijt dat hij net het koopcontract getekend had voor een woning in ons dorp. "Daar zit ik lekker dicht bij mijn werk," merkte hij op.  

De energiekosten van die leegstand van het raadshuis bedragen zo'n 200.000 euro per jaar. Bij zo'n bedrag denkt de politie meestal aan de aanwezigheid van een wietplantage. Maar ook het college werd er zenuwachtig van. Zo zelfs dat de verantwoordelijk wethouder Berendsen 's avonds alle kamers na ging lopen om de lichten uit te doen. Niemand vroeg zich af hoe die lichten dan aankwamen en waarom al die lege kamertjes verwarmd moesten worden. Wel vatte het ideetje kiem, om de twee nieuwe aanbouwen aan het raadhuis, die uit 1980 en 1995 stammen, te slopen en er woningen voor in de plaats te bouwen. De kosten om dat plan te ontwikkelen bedragen alleen al 50.000 euro. 

Hoewel het plan uit een bezuinigingsdrang is ontstaan, kwamen er weer allerlei andere ideetjes bovendrijven die alle besparingen weer teniet doen: Het college wilde een nieuwe raadzaal. De zetels van de wethouders kunnen dan beter opgesteld worden en de raadsleden konden in een kring zitten, zodat ze elkaar aan konden kijken. Het oude raadhuis is echter een Nationaal Monument en kan niet gesloopt worden. Zo zouden we dus twee raadszalen krijgen. Die zullen verwarmd moeten worden en het plan om energie te besparen zou dus weinig opleveren. Gelukkig begreep de raad dat ook en stak er een stokje voor. Een nieuwe raadszaal vond men niet nodig.

Ook het plan van het college om dure appartementen of een hotel te bouwen sneuvelde. De raad wilde 30% sociale huurwoningen en 40% betaalbare en middel dure huurwoningen. In dezelfde raadsvergadering werd gelijktijdig besloten een evaluatie te houden over de ambtenarenfusie. Niet denkbeeldig is dat de fusie teruggedraaid gaat worden. Vele gemeentes gingen ons daar al in voor. Montfort, IJsselstein, Ommen, Hardenberg en nog veel meer. Gelukkig besloot de raad de nieuwbouw zo in te richten, dat indien de ambtenaren niet terug komen, er van de overtollige ruimte met een simpele verbouwing woningen gemaakt kunnen worden.

Het is maar goed dat het college van tijd tot tijd teruggefloten wordt door de raad. Zandvoort zou anders na twee dagen failliet zijn. De wethouders, vroeger zuinige raadslieden met een gezond verstand, kijken inmiddels niet meer op een dubbeltje.