• Zorg in een veilige omgeving

    Jurriaan Hoefsmit

CAZHEM 24/7 beschikbaar loont

19-12-2018, 13:49 | Lezersnieuws | Eva

CAZHEM, het Centraal Aanmeldpunt Zorginzet Haarlem En Meer, is een samenwerkingsverband van vier zorgorganisaties in regio Zuid-Kennemerland; Kennemerhart, Sint Jacob, Zorgbalans en Zorggroep Reinalda. CAZHEM is opgericht om de doorstroom vanuit de huisartsenpost en spoedeisende hulp te verbeteren voor kwetsbare ouderen die door een onverwachte situatie op de spoedpost in het ziekenhuis komen. Het biedt inzicht in de beschikbare spoedplekken in aangesloten woonzorgcentra, verpleeghuizen of revalidatiecentra. 

CAZHEM is sinds twee maanden 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Hiermee wordt een tot nu toe onbeantwoorde vraag van de spoedeisende hulp en huisartsenposten beantwoord en dit loont.

Per jaar komen er ongeveer 800.000 ouderen terecht op de spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen. Slechts veertig procent van die ouderen heeft werkelijk medisch-specialistische hulp nodig. Met de uitbreiding van CAZHEM van avond- en weekenduren naar 24 uur per dag konden binnen twee maanden zestig ouderen die op de spoedeisende hulp kwamen, terecht in één van de vier aangesloten ouderenzorginstellingen. Hierdoor is gemiddeld per dag één oudere geholpen aan de juiste zorg en is een onnodige ziekenhuisopname voorkomen. Dit is een verdubbeling van het aantal ouderen ten opzichte van de periode voordat CAZHEM 24/7 operationeel was.

De uitbreiding naar 24 uur per dag biedt ook voor huisartsen een oplossing. Zij komen regelmatig bij kwetsbare ouderen thuis die acuut hulp nodig hebben, maar geen medische indicatie hebben. ‘Als een patiënt met spoed een revalidatie- of verpleeghuisplek nodig heeft, dan wil je dat snel kunnen regelen’, aldus één van de artsen van de spoedeisende hulp die regelmatig gebruik maakt van het meldpunt. ‘Voorheen was dat vaak een zoektocht langs diverse instanties, nu heb ik het met één telefoontje geregeld’.

Audrey van Schaik, bestuurder van Kennemerhart: ‘Kwetsbare ouderen komen bij een onverwachte spoedsituatie nu niet meer onnodig in dure ziekenhuisbedden te liggen, maar krijgen direct de zorg die ze wél nodig hebben in een warme en veilige omgeving. Tamara Pieterse, bestuurder van Zorgbalans: ‘De uitbreiding van beschikbaarheid naar 24 uur per dag, 7 dagen per week heeft een tot nu toe onbeantwoorde vraag van de spoedeisende hulp en huisartsenpost beantwoord’.