Eric de Zeeuw lijsttrekker GroenLinks Heemstede

11-12-2017, 11:30 | Lezersnieuws | GroenLinks Heemstede

GroenLinks gaat in Heemstede met een lijst met 21 kandidaten de Gemeenteraadsverkiezingen in. Onze lijsttrekker is de huidige fractievoorzitter Eric de Zeeuw. Op plaats 2 staat raadslid Thera van der Heijden. De 3e plaats is voor Bram Verrips en op plaats 4 staat Annemieke Buddelmeijer.

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Groen

GroenLinks Heemstede streeft voor wandelaars en fietsers twee ongelijkvloerse spoorovergangen naar de duinen. Er wordt niet gebouwd in het groen, dus ook niet in het Manpadslaan gebied, behalve als dit aantoonbaar ecologische meerwaarde heeft. Er komen meer schuilplaatsen en nestplekken voor vogels en kleine dieren. Bewoners worden gestimuleerd om verhardingen in hun tuinen te vervangen door groen. En voor de kinderen kunnen meer natuurspeelplekken worden aangelegd.

Duurzaam

GroenLinks Heemstede zet zich in voor een stimuleringsregeling voor het gasvrij en energieneutraal maken van woningen. Er kunnen zonnepanelen geplaatst worden op grote parkeerterreinen, bijvoorbeeld achter het Raadhuis en achter de bibliotheek. Gemeentelijke belastingen worden gedifferentieerd naar energielabel, zodat besparen van energie loont. Het verschil in prijs tussen de grote -en kleine grijze rolemmer wordt verdubbeld. Er komt een offensief om het energieverbruik en de hoeveelheid afval van ondernemers te verminderen. Bedrijven die meedoen krijgen een groene sticker.

Wonen

GroenLinks Heemstede wil ruimte geven aan betrokken inwoners die zelf hun omgeving groener, mooier en schoner willen maken. We streven naar een Heemstede waar je kunt blijven wonen als je zorg nodig hebt, als je kleiner wil wonen of voor het eerst zelfstandige woonruimte zoekt. Daarom willen we meer aandacht voor betaalbare woningen voor één- of tweepersoonshuishoudens en alternatieve woonvormen voor senioren.

Verkeer

Het is druk op de weg. Zeker in de spits en op stranddagen. Voor ons komen fietsers en voetgangers op de eerste plaats. Scooters en bromfietsen rijden voortaan op de rijweg. Er komen meer 30 km zones, ook op doorgaande wegen als de Lanckhorstlaan en de Zandvoortselaan.

Zorg

We streven naar een integrale aanpak, waarbij meer wordt samengewerkt tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen en het WMO-loket. Jongeren met psychische problemen zullen nooit de dupe worden van wachtlijsten. Statushouders helpen we gebruik te maken van hun talenten. In de bijstand starten we een vertrouwensexperiment, met minder regels, om meer bij te verdienen dan nu is toegestaan.