Nieuwe leden Raad van Toezicht voor Kennemerhar

15-02-2019, 13:48 | Lezersnieuws | Kennemerhart

De Raad van Toezicht van Kennemerhart heeft per 1 januari 2019 twee nieuwe leden. Tim Winkler is aangesteld voor de portefeuille Kwaliteit & Strategische HR. Mark de Jong gaat zich bezig houden met de  portefeuille Financiën & Vastgoed.

 

Tim Winkler is psycholoog en specialist in verandermanagement. Hij brengt veel ervaring mee vanuit de zorgsector, waar hij diverse eindverantwoordelijke HR-management en directiefuncties heeft bekleed. Zijn laatste functie was HR manager bij het gefuseerde OLVG te Amsterdam. Momenteel is hij zelfstandig organisatieadviseur en projectmanager vanuit Twinkler Consultancy in Haarlem. Hij heeft in zijn loopbaan diverse toezichthoudende en adviesfuncties vervuld binnen verschillende sectoren. Binnen Kennemerhart neemt hij, naast zijn portefeuille werkzaamheden, ook zitting in de Kwaliteitscommissie.

 

Mark de Jong is financieel bestuurder bij Alrijne Zorggroep, een ziekenhuisorganisatie die tevens een tak voor ouderenzorg heeft. Hij was eerder werkzaam in het bedrijfsleven op bestuursniveau en heeft de nodige ervaring als toezichthouder, onder andere in de ouderenzorg. Tevens is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe governancecode in de zorg.

 

Beide leden beschikken over een ondernemende, daadkrachtige en resultaatgerichte instelling met
oog voor de historie en visie van de organisatie.

 

Kennemerhart is de vraagbaak als het gaat om wonen, welzijn en gezondheid voor ouderen in de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort, Bennebroek, Heemstede en omgeving. Hierbij gaat het om advies, diagnostiek, behandeling, begeleiding en consultatie. Kennemerhart levert diensten vanuit tien verschillende woon- en zorglocaties, vanuit dag- en ontmoetingscentra in buurten en wijken én Kennemerhart biedt hulp bij mensen thuis. Op drie locaties wordt geriatrische revalidatiezorg aangeboden. Onder leiding van de tweehoofdige Raad van Bestuur is de organisatie in beweging om de recent geformuleerde strategie te realiseren. Zorg bieden die zo goed mogelijk past bij de cliënt, vanuit het hart, met aandacht en samenspraak, persoonlijk en op maat en sociaal betrokken: dat is waar Kennemerhart voor staat. Hiermee wil Kennemerhart ervoor zorgen dat ouderen zoveel mogelijk kunnen leven zoals zij dat willen, thuis of zoals thuis.