• De Sparrenlaan door vrijwilligers weer op breedte gebracht

    Franke van der Laan
  • Vrijwilligers zetten overwoekerend groen aan de kant

    Eric Jagtman

Sparrenlaan weer op volle breedte

12-11-2017, 17:21 | Lezersnieuws | Eric Jagtman 06-43803837

De vrijwilligers van Meermond (Stichting Meergroen) werken - als Park Meermond er strak bij ligt - op gezette tijden ook in het Groenendaalse Bos. Afgelopen vrijdag werkten zij samen met boswachters Rogier en Cees aan het herstellen van de Sparrenlaan. Deze verbindingsweg was in de afgelopen jaren overwoekerd geraakt door het oprukkende bos. Hoewel er af een buitje viel en de aanpalende dennen in het bos (geen sparren!) het werk overschaduwden gingen maar liefst zestien mensen vol enthousiasme aan de slag. Het werk startte bij het klaphek achter restaurant Groenendaal. Met zicht op het klaphek tegen over pannenkoekenhuis de Konijnenberg in de verte was er een enorme stimulans om over de dag heen alle zijden van de weg van de groene aanslag te ontdoen. Met steekschep en de zogenaamde bats werden zoden aangroeisel afgeschraapt en verder in het bos terug geworpen. Tegen twee uur 's middags lukte het de weg weer opgeschoond op te leveren. Over een lengte van vijfhonderd meter is de Sparrenlaan nu aan alle zijden van weg en fietspad weer een meter breder en toegankelijker geworden. Daar wilden de vrijwilligers wel even trots voor op de foto gaan. Daarna werd het resultaat van een dag genoeglijk en hard werken in het bos gevierd met een warme choco in het restaurant. Komende vrijdag werken de vrijwilligers weer op Park Meermond. Wie mee wil doen is van harte welkom. Er wordt verzameld om 9.00 uur op de gemeentewerf aan de Cruquiusweg 49. In het groen is altijd wat te doen.