Terras Zandvaartkade van de baan

06-07-2018, 00:50 | Lezersnieuws | Annelou

Het plan om een terras tegen de IJzeren brug te bouwen is van de baan. Er is geen draagvlak voor, constateert het college van B en W deze week. Omwonenden zijn opgelucht. Zij vreesden voor een hangplek die ‘s avonds tot overlast leidt en zij vinden het zonde van de groene, openbare ruimte.

 

Het terrasplan staat in het Uitvoeringsprogramma Winkelvisie en in de Uitgangspunten Bestemmingsplan Horeca en terrassen Heemstede. Het heeft van meet af aan tot onrust geleid onder de omwonenden en andere belanghebbenden.

 

Behalve het risico van overlast en het verlies van groen vinden de omwonenden dat de locatie vanuit verkeerskundig oogpunt ongelukkig is. Het, ten gevolge van de nieuwe voorrangsregeling extra drukke, stukje Zandvaartkade is volgens hen niet geschikt om met kopjes koffie de weg over te steken.

Ook vraagt men zich af hoeveel terrassen Heemstede eigenlijk nog nodig heeft.

 

B en W zullen de gemeenteraad nu voorstellen dit onderdeel, waarvoor € 30.000,- was begroot, uit de plannen te schrappen.