Politiek

HEEMSTEDE De gemeente Heemstede heeft een ambitieus plan voor de aanpak van de huisvesting van de basisscholen voor komende 20 jaar opgesteld. Omwonenden zetten vraagtekens bij de plannen, maar de schoolbesturen zijn redelijk positief.
HEEMSTEDE De voorgenomen verkoop van Eneco aan een Japans consortium lijkt gunstig uit te vallen voor de gemeente Heemstede. Als een van de grootste aandeelhouders van de gemeenten in Noord-Holland kan de verkoop 36 miljoen euro opleveren. De vraag is of de gemeente zich hiermee rijk kan rekenen.
Advertorial
HEEMSTEDE Sinds anderhalf jaar is op de Binnenweg 206 in Heemstede de moderne en ruime herenkapsalon 'InStijlKapper voor mannen' gevestigd. Eigenaar Oguz ...
HEEMSTEDE Bij de behandeling van de subsidie aanvraag voor de bibliotheek in Heemstede voor 2020 in de commissie samenleving, was op verzoek van D66 besloten dat hierover verder gediscussieerd zou worden in de raadsvergadering. In de raadsvergadering ontstond complete verwarring over de besluitvorming.
HEEMSTEDE Het college van de gemeente Heemstede presenteerde donderdag het ontwikkelperspectief Binnenduinrand aan de gemeenteraad. Hierin zijn plannen opgenomen van alle gemeenten en de provincie Noord-Holland over het veiligstellen van het strand, de duinen, bossen, binnenplaatsen en monumenten ten zuiden van het Noordzeekanaal.
HAARLEM Er is een forse weerstand gekomen op het plan om een fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen aan te leggen. Dat bleek donderdag tijdens de vergadering van de commissie ontwikkeling. Het plan om een fietsverbinding aan te leggen tussen Pannenland en de Oase heeft flink reacties bij de gemeente opgeleverd en ook tijdens de...
HEEMSTEDE De politieke partijen in Heemstede zijn van mening dat er zo snel mogelijk gestart moet worden met het plan Haven van Heemstede. De commissie ruimte van de gemeente adviseert dan ook unaniem om akkoord te gaan met het voorstel van het college.
HEEMSTEDE De gemeentes Bloemendaal en Heemstede hebben samen hun automatisering verbeterd, maar de aansturing moet beter. Dit concluderen de rekenkamercommissies van beide gemeenten die hier gezamenlijk onderzoek naar deden.
HEEMSTEDE De zes ontwerpen voor de nieuwe villa Belvédère, die via een ontwerp wedstrijd zijn voorgelegd, zijn volgens veel bewoners lelijk, waarbij zelfs het woord crematorium wordt gebruikt. Dit signaal kwam uit de commissie ruimte van de gemeenteraad van Heemstede.
HEEMSTEDE Vlak voordat de heer Prins vorige week een petitie indiende bij de commissie samenleving van de gemeente Heemstede over het handhaven op het vuurwerk verbod, kwam er een persbericht van de gemeente over de mogelijkheid voor een vuurwerkverbod per straat.