Politiek

NOORD HOLLAND Het ontwerp van de nieuwe omgevingsverordening van de provincie Noord-Holland is klaar. Met deze verordening worden meer plannen mogelijk en krijgen gemeenten meer zeggenschap. Een belangrijk uitgangspunt blijft de bescherming van de bijzondere landschappen.
HEEMSTEDE Naast het afronden van een notitie over openbare toiletten in de gemeente Heemstede, is het college bezig met het voorbereiden van een aantal verkeersbesluiten voor de periode rond de Formule 1 races in Zandvoort. Dit in nauwe samenwerking met de betrokken omliggende gemeenten.
Advertorial
HEEMSTEDE Sinds anderhalf jaar is op de Binnenweg 206 in Heemstede de moderne en ruime herenkapsalon 'InStijlKapper voor mannen' gevestigd. Eigenaar Oguz ...
HEEMSTEDE In 2011 is er door de regionale gemeenten Zuid-Kennemerland een bereikbaarheidsvisie opgesteld. De omstandigheden zijn sinds die tijd best veranderd, zodat een nieuwe visie noodzakelijk is. Zodra de gemeenten de visie van het samenwerkingsverband hebben vastgesteld, kan het resultaat als regio standpunt worden ingebracht in de...
HEEMSTEDE Op de dag dat de Rijksoverheid aankondigde, dat er een gedeeltelijk verbod voor vuurwerk komt, diende het CDA een motie in voor een totaal vuurwerkverbod in Heemstede. De meerderheid van de raad was het hier niet eens. Het belangrijkste argument was dat er eerst een maatschappelijke discussie over dit onderwerp moet komen.
HEEMSTEDE Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 januari vonden er een aantal benoemingen plaats. Naast het aftreden van Yvette Schul (D66), die vervangen wordt door Carmen van der Hoff, werd er ook een nieuwe Rekenkamercommissie met externe leden benoemd.
HEEMSTEDE De Stichting WIJ Heemstede heeft voor de periode van 2020 tot en met 2023 een subsidie aangevraagd bij de gemeente Heemstede ten einde het sociaal culturele werk te kunnen blijven uitvoeren. Het college wilde deze aanvraag honoreren en een subsidie voor circa 1,5 miljoen euro per jaar vaststellen.
HEEMSTEDE De gemeenteraad van Heemstede wil in een samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland in regionaal verband afspraken maken met de drie omringende gemeenten: Bloemendaal, Haarlem en Zandvoort. Dit om gezamenlijk sterker te staan in het overleg met bijvoorbeeld IJmond, de Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland en de Metropoolregio...
HEEMSTEDE Ondoordacht gemeentelijk milieubeleid is de doodsteek voor de onafhankelijke lokale journalistiek. Dit schrijft de NNP -- branchevereniging van regionale en lokale huis-aan-huiskranten -- in een brandbrief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en media minister Arie Slob. Hierdoor dreigt de lokale journalistiek het loodje...
HEEMSTEDE De Heemsteedse Rekenkamercommissie heeft deze week haar (laatste) jaarverslag aangeboden aan de gemeenteraad en legt daarmee verantwoording af over het afgelopen jaar. De commissie sluit met een positief financieel saldo af en wordt volgende week vervangen door een nieuwe Rekenkamer.