• Ellen Toledo

Vijf lintjes uitgereikt in Heemstede

HEEMSTEDE De burgemeester van Heemstede, Astrid Nienhuis, heeft vrijdag 26 april bij de jaarlijkse lintjesregen vijf Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Guus Compier, Dirk Jan Huizinga, Miep Overing-van Bilsen en Clara Wittop Koning werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Herman Diederik werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Guus Compier is sinds 1968 actief als vrijwilliger bij voetbalvereniging HFC Heemstede. Hij bekleedde verschillende bestuurlijke functies: commissaris (1976-1990), secretaris (1990-1999) en algemeen bestuurslid (1999-2016). Hij organiseerde 25 jaar lang 'De Dag van Guus', een toernooi op Tweede kerstdag voor alle voetbalclubs uit Heemstede. Verder regelt hij vele diverse hand- en spandiensten bij HFC Heemstede. Zo is hij onder andere kantinecoördinator, elftalleider, draagt zorg voor de vlaggen langs de velden en voor het lijnen trekken, en doet hij de was voor de selectie en de veteranen.

Herman Diederik is van oorsprong apotheker en had samen met een compagnon een aantal succesvolle apotheken en een afdeling voor chemische analyse. Hij hielp in de jaren '80 en '90 mee aan het ontwikkelen van een geautomatiseerd systeem voor de verwerking van recepten van artsen en had een voorlopersrol bij de ontwikkeling en implementatie van ICT-technologie in de Nederlandse apotheken. Vanuit zijn werkzaamheden voor het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) raakte hij vanaf 2003 betrokken bij de internationale standaardisering van de identificatie van de werkzame en hulp-stoffen in medicijnen. Gestandaardiseerde, internationaal uitwisselbare gegevens hierover zijn essentieel voor de patiëntveiligheid, bijvoorbeeld in het geval van bekende bijwerkingen. Hij was projectleider en hoofdauteur van de internationale ISO-norm op dit gebied. Mede op basis van de door hem ontwikkelde ISO-norm wordt nu gewerkt aan een internationale databank voor geneesmiddelen. Zijn activiteiten hebben niet alleen impact op de patiëntveiligheid; door de norm kan de productie- en leveringsketen van medicijnen beter worden gecontroleerd.

Dirk Jan Huizinga is sinds 1996 vrijwilliger bij de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging (KR&ZV) Het Spaarne in Heemstede. Als lid van de Materiaalcommissie verricht hij het grootste deel van het onderhoud. Hij blies de zeilafdeling in Haarlem-Noord nieuw leven in. Toen deze afdeling moest verhuizen, ontwierp hij het nieuwe clubgebouw en bijbehorende faciliteiten en hij zorgde ervoor dat de faciliteiten toegankelijk zijn voor personen met een beperking. Hij was verantwoordelijk voor het contact met de gemeente, provincie, het waterschap en andere externe partijen. Bij het realiseren van een openbaar toegankelijke horecavoorziening die hier ook moest komen speelde hij een belangrijke rol.

Maria Dorothea Antonia, ofwel Miep, Overing-van Bilsen was van 1973 tot 1992 in verschillende functies actief voor de Tennisvereniging Bennebroek. Zij was penningmeester (1973-1977), voorzitter van de jeugdcommissie (1978-1980) en secretaris van de exploitatiecommissie (1991-1992). Daarnaast was zij van 1988 tot 1990 secretaris van de Stichting tot Beheer Tennispark Bennebroek. Sinds 1981 is zij actief voor de tennisbond KNLTB, district Haarlem. Ze was voorzitter van de geselecteerde jeugdcommissie (1981-1990). Ook is ze bondsgedelegeerde van de jeugdtoernooien. Sinds 2006 is mevrouw Overing mantelzorger van haar echtgenoot.

Clara Wittop-Koning was van 1998 tot 2008 orkestmanager van het Symfonisch Blaasorkest Heemstede. In 2005 werd zij maatschappelijk begeleider bij Vluchtelingenwerk Heemstede/Bennebroek. Zij hielp statushouders bij het regelen van allerlei praktische zaken. Daarnaast ondersteunde zij hen in het contact met overheden en andere instanties. Tevens coördineerde zij de inzet van taalcoaches. Dit deed ze tot 2015, vervolgens richtte ze de Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland op, waarvan ze ook bestuurslid is. Onder deze stichting vallen 280 taalcoaches die samen 300 statushouders ondersteunen. Mevrouw Wittop Koning werft nieuwe taalcoaches, voert de intakegesprekken, koppelt de coaches aan nieuwe statushouders en onderhoudt het contact met de taalaanbieders en gemeente.