• Carel le Brun

Aandacht voor Alzheimer

HEEMSTEDE In de Wereld Alzheimer week waren vrijwilligers van de Alzheimer Stichting afdeling Zuid-Kennemerland met een voorlichtingsstand aanwezig op de Binnenweg. Zaterdag 23 september informeerden zij passanten over dementie en deelden belangstellenden hun ervaring hun ervaring over de omgang met een naaste met dementie.

Er was zoveel belangstelling voor de folder 'Hoe herkent u iemand met Dementie' dat de voorraad in de middag opraakte. Het is vaak een vriend of de familie die zich afvraagt of een bepaald iemand lijdt aan een vorm van dementie. Het foldertje geeft herkenningspunten. Dan gaat het niet alleen om herkennen van meer dan normale vergeetachtigheid, maar ook om gedragsveranderingen (wisselende stemmingen, achterdocht en wantrouwen, boosheid), moeite hebben met de taal en een gesprek en met dagelijkse handelingen als boodschappen doen, rekenen, zich aanpassen aan nieuwe situaties en het aanleren van nieuwe zaken. Het foldertje geeft ook tips over de omgang met mensen met dementie. ,,En dat is voor iedereen van belang, want steeds vaker komen wij mensen met dementie tegen op straat, in winkels en het openbaar vervoer", zo liet een van de vrijwilligers bij de stand weten.

De vrijwilligers vertelden aan de belangstellenden ook goed nieuws. Dit jaar werd in de Luifel gevierd dat 20 jaar geleden het eerste Alzheimer café openging. Inmiddels zijn dat er 235, verspreid over het hele land waarbij 2500 vrijwilligers betrokken zijn. In Heemstede vond een aantal jaren een Alzheimer café plaats op de Lieven de Keylaan, maar door een tekort aan belangstelling is daarmee gestopt, waardoor belangstellenden naar Zandvoort of Haarlem moesten uitwijken. Onder de naam Trefpunt Dementie bundelen Wij Heemstede, Tandem, Loket Heemstede, SHDH, Zorgbalans, Home Instead en Alzheimer Zuid-Kennemerland de krachten. Er staan vijf thema-avonden gepland in De Luifel, te beginnen op 11 oktober als de verschillende vormen van dementie centraal staan en wordt ingegaan op het ontstaan van dementie. De entreekosten bedragen 2,50 euro, inclusief de koffie/thee. De bijeenkomst gaat van start om 19.00 uur.

In Heemstede lijden ongeveer 770 personen aan een vorm van dementie. Naar verwachting stijgt dat aantal tot 1400 in 2040. Nu al is dementie doodsoorzaak nummer 1. Van de verschillende soorten dementie is dementie als gevolg van de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende. Verwarrend is dat de term 'alzheimer' vaak gebruikt wordt als de meer algemene term 'dementie' wordt bedoeld. Alzheimer is echter een vórm van dementie. Anders gezegd: bij de ziekte van Alzheimer is zeker sprake van dementie, maar niet alle mensen met dementie hebben de ziekte van Alzheimer. Vergeetachtigheid is het meest in het oog springende verschijnsel. Het opnemen van nieuwe informatie lukt niet meer, en er ontstaan problemen met lezen, praten, schrijven en rekenen. Verder gaan ook andere cognitieve functies verloren.