• Archief

Aanpak jeugdoverlast Vogelenzang loont

VOGELENZANG De gemeente Bloemendaal heeft de afgelopen maanden veel energie gestoken in het bestrijden van de overlast van een groep jongeren in Vogelenzang. Dit heeft de gemeente samen met politie, OM, de jeugd en gezinsbeschermers, dorpscoördinator, jongerenwerk, leerplichtambtenaar en het Zorg en Veiligheidshuis Kennemerland gedaan.

Begin juli is een analyse gemaakt van de samenstelling van een groep van circa tien jongeren die overlast veroorzaakten. Het ging hierbij om zes jongeren van 12 tot en met 17 jaar en vier jongeren van 18 tot en met 23 jaar, gedeeltelijk van buiten Vogelenzang. De groep jongeren oefende ook een grote aantrekkingskracht uit op de andere jeugd in Vogelenzang.

Om de overlast in te perken is een stuurgroep samengesteld onder leiding van burgemeester, justitie en politie. Vanaf medio juli is een aantal maatregelen getroffen. Zo is jeugdhonk Keet 15+ in de buurt van het Dorpshuis gesloten. Voor twee jongeren, afkomstig uit andere gemeenten, die door de politie zijn aangehouden, is een gebiedsverbod voorbereid. Er wordt gericht aandacht besteed aan gezinnen met multi-problematiek. Hen wordt zorg aangeboden via een gezinsgerichte aanpak. Door de verplaatste boot waar veel overlast vandaan is gekomen en het nemen van kleinere maatregelen zoals cameratoezicht vermindert de overlast.

De groep is nu in beeld en problemen worden samen opgelost. Zo houden twee motoragenten nu regelmatig toezicht in Vogelenzang. Het jongerenwerk in Bloemendaal gaat in Vogelenzang activiteiten ontplooien. Dat betekent dat zij vaker dan voorheen op pad gaan (outreachend werken) en zichtbaar zijn in het dorp. Ondertussen is jeugd- en gezinszorg geïntensiveerd. Families worden aangesproken op het gedrag van hun kinderen.

Burgemeester Roest over de situatie: ,,Problemen worden nu samen opgelost. Toen ik hiervan voor het eerst hoorde dacht ik: Dit moeten we doorbreken, want zo loopt het echt uit de hand in Vogelenzang. We moeten dergelijke signalen meer delen met elkaar. Er bovenop zitten. Zodat inwoners straks weer gewoon jongeren aan durven te spreken. We gaan hiermee door tot de rust is weergekeerd."