• Het UWV verstrekt steeds minder WW-uitkeringen.

    ANP Foto

Aantal WW-uitkeringen in Heemstede daalt

HEEMSTEDE Het gaat goed met de werkgelegenheid, zo blijkt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte vandaag bekend dat het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk de afgelopen 3 maanden opnieuw flink is toegenomen. Hoe zit dat in deze regio?

Het aantal mensen met een betaalde baan is in het tweede kwartaal van dit jaar opnieuw gestegen, zo weet het CBS. In de afgelopen 3 maanden kregen gemiddeld genomen in heel Nederland elke maand 11.000 mensen een baan. In de eerste 3 maanden van 2019 was dit zelfs 16.000 per maand. 

DALING Logischerwijs neemt hierdoor het aantal WW-uitkeringen af. Eind mei 2019 verstrekte het UWV 251.000 uitkeringen, een daling van 2,6 procent ten opzichte van april 2019 en 16,7 procent minder dan in mei 2018. 

Maar hoe zit dit in deze regio? Op die vraag geeft onderstaande kaart antwoord. Je vindt hier zowel het aantal uitkeringen in jouw gemeente als aandeel van de totale bevolking, als het verschil ten opzichte van een jaar eerder.