Akkoord over plannen Vitaal Vogelenzang

VOGELENZANG Na een langdurig proces over de herinrichting van het terrein rond het IKC, waarbij bewoners van Vogelenzang intens betrokken zijn geweest, besloot de gemeenteraad van Bloemendaal afgelopen akkoord te gaan met het college voorstel. Toch was er nog uitgebreid discussie over het feit dat niet voldaan werd aan de Verordening Sociale Woningbouw 2016.

Alle beschikbare plaatsen in de raadszaal van de gemeente Bloemendaal waren op 27 september bezet door met name bewoners uit Vogelenzang die zelfs met een bus waren gekomen. De partijen in de raad waren vol lof over de manier waarop dit voorstel samen met de bewoners tot stand was gekomen. Henk Schell noemde het voorstel ook sympathiek, maar kwam toch met wijzigingsvoorstel. In de plannen waarmee de bewoners kwamen is bij de nieuwbouw van 72 woningen, is geen ruimte voor sociale huurwoningen opgenomen. Hiermee wordt niet voldaan aan de Verordening Sociale Woningbouw 2016 die door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarin wordt uitgegaan van minimaal een derde sociale huurwoningen. Schell noemde dit dan ook teleurstellend in de plannen. Het argument van de bewoners was ondermeer dat er door sociale huurwoningen er geen sprake van doorstroming is, terwijl er juist behoefte is aan woonruimte voor starters.

Van de andere partijen in de raad was alleen Groen Links voor een aanpassing. Toch noemde ook deze partijen het proces als een voorbeeld voor andere woonkernen. Echter, dan wel binnen kaders zoals afgesproken. Bij het CDA was er sprake van een dilemma. Een van deze drie raadsleden, Bob van der Veldt, had moeite met het loslaten van de afspraken in de genoemde Verordening. Uiteindelijk stemde hij daarom voor het wijzigingsvoorstel. Dit werd daardoor uiteindelijk met 6 stemmen voor en 11 tegen verworpen. Hierdoor kwam er uiteindelijk groen licht voor de plannen.