• Wijnand Burger

Alzheimer Trefpunt biedt uitkomst bij vragen

REGIO Soms worden mensen in je omgeving vergeetachtig. Als er onveilige situaties ontstaan (bijvoorbeeld het gas blijft vaak onnodig branden), rijst de vraag of er maatregelen genomen kunnen worden om mensen met dementie zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Natuurlijk komen dan veel vragen boven drijven. Er zijn tal van voorzieningen die hulp kunnen bieden aan mensen met (beginnende) dementie. Iedere eerste woensdag van de maand wordt hier door het Alzheimer Trefpunt in Zandvoort voorlichting over gegeven. Ook in Heemstede en Haarlem zijn er bijeenkomsten. Informatie hierover staat op de website: www.alzheimer-nederland.nl/zkennemerland.

De huisarts is het eerste aanspreekpunt en op de hoogte van de omstandigheden van de cliënt. In Haarlem, Heemstede en Zandvoort is ook een Sociaal Wijkteam aanwezig. Tijdens het spreekuur kan men gratis binnenlopen. Het sociale wijkteam heeft vele deskundigen in huis. In het geval van dementie kunnen ze ondersteuning bieden. Ook kunnen ze bij financiële, sociale, huishoudelijke of andere problemen naar oplossingen zoeken. De huisarts of sociaal wijkteam zal een casemanager voorstellen. Deze zal optreden als steun en toeverlaat van de persoon met dementie. De casemanager begeleidt de cliënt vanaf de eerste diagnose en weet de weg in het ingewikkelde zorgland. Hij kan verdere hulp inschakelen bij lichamelijke of andere problemen. Voor de familie en mantelzorgers is hij een luisterend oor en aanspreekpunt. De casemanager is van alle informatie op de hoogte en wordt door de basiszorgverzekering vergoed.

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) kan huishoudelijke hulp, vervoersvoorzieningen, aanpassingen van woningen, een rolstoel en nog veel meer aangevraagd worden. Bij een aanvraag gaat de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie van de aanvrager en kijkt wat er moet gebeuren. Voor sommige voorzieningen zal een eigen bijdrage betaald moeten worden. De hoogte hiervan wordt bepaald door het inkomen van de cliënt. Vaak kan een ontmoetingscentrum, waar de mensen overdag verblijven, een oplossing bieden. Cliënten ondervinden er structuur en een veilige omgeving. Het geeft een zinvolle invulling aan het leven van de persoon met dementie. De partner of mantelzorger is dan even ontlast. De opvang kan in één of meerder dagdelen plaatsvinden. Per 1 januari 2018 is er een open inloop zonder eigen bijdrage in Haarlem en Zandvoort. Alleen in Heemstede geldt een andere regeling. Het halen en brengen moet via de gemeente geregeld worden, die een indicatie voor 'vervoer' afgeeft. Daarbij wordt wel kritisch gekeken of er mantelzorgers en/of vrijwilligers zijn die bij het vervoer kunnen helpen. Iedereen kan het ontmoetingscentrum bezoeken, ook wie niets mankeert is welkom.

Als alle mogelijkheden om zelfstandig thuis te blijven wonen uitgeput raken is opname in een verpleeghuis onvermijdelijk. Vooraf is het verstandig aan de huisarts of casemanager op te geven in welk huis de cliënt het liefst opgenomen wil worden, want de cliënt op een wachtlijst zetten is niet meer mogelijk. Verder is er een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor het verblijf in het tehuis wordt een eigen bijdrage gevraagd, die afhankelijk is van het inkomen van de cliënt. Aangezien alle verdere medische kosten door het tehuis worden geboden is een aanvullende zorgverzekering niet meer nodig.