• Het koor staat onder de bezielende leiding van dirigent Rob Draijer.

    Ellen Toledo

Bavokoor sluit kerkelijk seizoen af met concert

HEEMSTEDE In de Heilige Bavokerk (Herenweg 88) vindt zondag 14 juli vanaf 10.00 uur de slotviering van dit kerkelijke seizoen plaats met een optreden van het Bavokoor. Samen met een aantal gastzangers zingt dit koor onder andere het Kyrie, Sanctus en Agnus Dei uit de Missa Tempore Adv. Et Quadragesimae van Joseph Haydn (1732-1809). Het Gloria is niet door Haydn zelf gecomponeerd vanwege de veertigdagentijd, waarin het Gloria niet gezongen mocht worden, maar door Joseph Leopold Eybler, ook een Oostenrijkse componist uit die tijd. Verder wordt er na de communie de Cantique de Jean Racine van Gabriel Fauré (1845-1924) gezongen. De kerkbezoekers kunnen zelf ook een aantal Nederlandse liederen meezingen.

Het Bavokoor vierde in november 2017 het 50-jarig bestaan en telt momenteel 34 enthousiaste vaste koorzangers en een aantal vaste gastzangers, die het erg leuk vinden het koor te versterken met de Kerst, Pasen en tijdens speciale gelegenheden, zoals deze viering. Sinds september 2014 staat het Bavokoor onder de bezielende leiding van de energieke en enthousiaste dirigent Rob Draijer met aan het orgel Wim Rijkhold Meesters.

Hoewel het koor uit 34 leden bestaat, is nieuwe aanwas van harte welkom. Vooral aan mannelijke tenoren en bassen is een tekort, maar ook andere zangkleuren zijn van harte welkom. "Het is ook ook mogelijk om alleen als gastzanger aan bepaalde concerten mee te doen", laat voorzitter Agnes Martens weten. "Zes weken voor een concert wordt dan met het koor mee gerepeteerd. En verder wordt gebruik gemaakt van moderne technologie. Wij hebben tegenwoordig de mogelijkheid om nieuwe muziek in te studeren met behulp van MP3's, die onze dirigent maakt. Deze worden op onze ledensite gezet, zodat instuderen sneller en makkelijker gaat. Zowel voor gastzangers als de leden erg makkelijk".

Het Bavokoor repeteert op dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur in de Bavokerk. Het koor wordt tijdens de repetities met het orgel begeleid. Voor meer informatie kan men terecht bij voorzitter Agnes Martens via 023-5280895 of kijk op www.hbavo-heemstede.nl.