• Bjorn Warmerdam

Beweging in plannen Manpadslaan

HEEMSTEDE Het lijkt er eindelijk op dat er beweging komt in de plannen omtrent de Manpadslaan. HBB, GroenLinks en de VVD lieten maandag 11 mei in de commissie Ruimte weten dat wethouder Annelies van der Have zo snel mogelijk verkennende gesprekken met de betrokken grondeigenaren moet gaan voeren om te kijken in hoeverre drie varianten die er liggen haalbaar zijn. In de eerste twee varianten worden er woningen (of villa's) in het gebied gebouwd, in de derde variant wordt de huidige situatie gehandhaafd, hoewel uitbreiding van de kassen in de zuidwesthoek mogelijk is. Tijdens de commissievergadering werd echter duidelijk dat het college voorstelt om niet voor deze derde variant te kiezen. Ook werd duidelijk dat er minder villa's of woningen nodig zijn dan in de originele plannen werd berekend, maar hoeveel minder is niet bekend. Een en ander heeft te maken met het feit dat het college het rapport geheim heeft verklaard vanwege de onderhandelingspositie van de gemeente en er dus maar weinig details bekend zijn. Bijna alle partijen kwamen in de vergadering met extra uitgangspunten, zo wil HBB bijvoorbeeld de cultuurhistorische waarden behouden en wil het CDA een variant waarbij de plannen 1 en 2 gecombineerd worden, waardoor er de komende tijd weer genoeg te bespreken valt over het Manpadslaangebied.