• Archief

Bezettingsgraad van Dorpshuis gaat de goede kant op

VOGELENZANG In het Dorpshuis aan de Henk Lensenlaan werd vorige week de jaarlijkse vergadering gehouden, waarin de stand van zaken rondom het Dorpshuis werd weergegeven. Duidelijk werd dat 2018 gebruikt is om de contacten met onder andere de gemeente aan te halen en vooral de bezettingsgraad van het Dorpshuis te verbeteren.

In 2018 werd een nieuw beleidsplan opgesteld waarin stond dat het Dorpshuis een centrale plaats in Vogelenzang in moet nemen, er een intensieve samenwerking met het verenigingsleven moet zijn en het Dorpshuis een plaats moet zijn waar alle Vogelenzangers deel kunnen nemen aan activiteiten en evenementen. Om de zaken in goede banen te kunnen leiden en het beleidsplan goed vorm te kunnen geven, is Frans Smelt penningmeester geworden en heeft een extern bureau de boekhouding en rapportages verzorgd. Er is kritisch gekeken naar de inkomsten en uitgaven. Een begroting is opgesteld en per kwartaal vindt een evaluatie van de financiën plaats. De technische commissie onder leiding van Jan Warbout heeft de afgelopen periode veel energie gestoken in een inventarisatie en oplossing van de diverse gebreken en verbeteringsmogelijkheden van het Dorpshuis en de zaalverhuurmogelijkheden zijn sterk verbeterd. Onder andere door de aanschaf van terrasmeubilair en bridgetafels.

Een en ander heeft er toe geleid dat de bezettingsgraad van het Dorpshuis sterk gestegen is. Naast vaste huurders, zoals de biljart- en bridgeclub, werd het Dorpshuis de afgelopen periode onder andere gebruikt voor het spelen van mahjong, yoga en werelddansen. Verder vond er een aantal geslaagde evenementen plaats, waaronder de viering van het 20-jarige bestaan van het Dorpshuis met een drukbezochte bingoavond, een feestavond met Different Cook met oud-Vogelenzanger Kees Koek en een geslaagde seniorenbingo met een bezoek van Sinterklaas. Daarnaast wordt het Dorpshuis ook steeds vaker gebruikt voor 'Familiebijeenkomsten', zoals jubilea en condoleances.

Plannen voor de toekomst zijn er genoeg. Er is overleg met de gemeente Bloemendaal om tot een nieuwe financiële overeenkomst te komen, waarin helder de wederzijdse verplichtingen worden geregeld voor de lange termijn. Er is een beleidsplan geschreven, een begroting opgesteld voor 2019 en deze zal overhandigd worden aan wethouder Heijink van de gemeente Bloemendaal. Na de zomer gaat het verbouwde Jeugdhonk dienen als opvang/dagbesteding voor senioren. Het Jeugdhonk krijgt dan zijn plaats in een unit ten zuiden van het Dorpshuis.