Bijeenkomst over kruispunt van Dreef met Camplaan

HEEMSTEDE In het gemeentehuis vindt dinsdag 25 september vanaf 19.30 uur een bijeenkomst plaats over het kruispunt Heemsteedse Dreef-Camplaan. Tijdens deze bijeenkomst geven een groep inwoners (participatiegroep) en adviesbureau Goudappel Coffeng een toelichting op hun onderzoeken. Belangstellenden zijn welkom hierbij aanwezig te zijn en hun mening te geven. Daarna gaat het college van B&W met de inbreng aan de slag.


Op 13 juli 2017 was er een bijeenkomst van de gemeente waarin het college van B&W en omwonenden op zoek gingen naar een veilige inrichting van het kruispunt. De participatiegroep is met vier herinrichtingsvarianten aan de slag gegaan.

De participatiegroep heeft een voorkeur voor een halve afsluiting. De groep is een paar keer bij elkaar gekomen en is aan de slag gegaan met de varianten die volgden uit de bijeenkomst van 13 juli 2017. Belangrijkste conclusie: een halve afsluiting van het kruispunt is volgens de participatiegroep de beste oplossing. Deze variant houdt kort samengevat in dat autoverkeer van de Camplaan-west alleen rechtsaf kan rijden richting de rotonde Valkenburgerplein. Verkeer vanuit de Camplaan-oost (Indische wijk) kan gewoon de Heemsteedse Dreef blijven oversteken richting Camplaan-west. Autoverkeer, komende vanaf het Wipperplein, kan niet meer linksaf slaan richting Camplaan-oost. Dit verkeer rijdt met een lus via de rotonde Valkenburgerplein richting de afslag Camplaan-oost. De variant bevat ook enkele aanvullende maatregelen om de snelheid op de kruising te beperken en de attentiewaarde van de oversteekplaatsen te vergroten.
Per variant is aangegeven wat de effecten zijn op de veiligheid van het kruispunt, maar ook wat dat betekent voor het verkeer in de omliggende straten. De participatiegroep heeft bij het vormen van hun aanbeveling gebruik gemaakt van eerdere rapporten en het nieuwe rapport van Goudappel Coffeng.

Wie bij de bijeenkomst aanwezig wil zijn, kan zich aanmelden door een e-mail te sturen naar gemeente@heemstede.nl met vermelding van 708655. Telefonisch aanmelden kan bij Roel Huisman via 023-5485701 tot en met 7 september.