Bijeenkomst van academici

HEEMSTEDE Sinds 1945 bestaat in Heemstede een kring van protestants-christelijk georiënteerde academici die lid zijn geweest van de studentenverenigingen SSR, VUCorps of FQI. De academici komen vijf keer per jaar een avond informeel bij elkaar, waarbij een van de ongeveer zestig leden een voordracht geeft. Daarnaast is er een jaarlijkse excursie. De groep komt bij elkaar in Heemstede. Wie belangstelling heeft om ook eens bij een van de bijeenkomsten aanwezig te zijn, kan contact opnemen via hhkruyswijk@hetnet.nl.