• Eigen Foto

Bijzondere verhalen over het groen bij Bennebroek

BENNEBROEK In Huis Leyduin (Woestduinweg 4) wordt zondag 7 juli vanaf 10.00 uur een lezing gegeven met bijzondere verhalen over het groen bij Bennebroek. Zo wordt onder andere verteld waarom er een pauw op de torenspits van het kerkje naast het Bennebroekbos staat.

Het Bennebroekbos is een restant van de buitenplaats Huis te Bennebroek. Hier hebben rijke kooplieden en ambachtsheren hun stempel op het landschap gedrukt. Sierlijke waterpartijen en lanen zijn nog steeds goed zichtbaar. Ook veel kleinere elementen uit de toenmalige ontwerpen zijn nog steeds duidelijk zichtbaar. Zo staat op het naastgelegen kerkje een pauw op de torenspits in plaats van een haan. Dat Adriaan Pauw hier lang de ambachtsheer is geweest kan haast geen toeval zijn. Hij was de grondlegger van het Huis te Bennebroek en het Bennebroekbos. De laatste ambachtsvrouw was 'freule' Willink die overleed in 1950. Met haar overlijden is er een einde gekomen aan de ambachtsheerlijkheid van Bennebroek. De jaren daarna zijn successievelijk de meeste objecten behorende bij de buitenplaats afgebroken zoals het huis, de oranjerie, het jagershuis en de belvedère. Alleen het bijbehorende bospark met de sierlijke vijvers zijn nog redelijk in de oorspronkelijke staat en wordt nu beheerd door Landschap Noord-Holland. Reserveren voor de lezing kan via www.gaatumee.nl.