• Ellen Toledo
  • Ellen Toledo
  • Ellen Toledo
  • Ellen Toledo

Burgemeester Nienhuis blikt terug op 2018

HEEMSTEDE Heel wat inwoners van Heemstede en vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven waren maandag 7 januari massaal toegestroomd om de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Astrid Nienhuis bij te wonen. Nadat de burgemeester vele handen had geschud, sprak zij rond 20.00 uur in de burgerzaal van het raadhuis haar nieuwjaarstoespraak uit.

,,Mede namens raad en college wens ik u een inspirerend 2019 op deze voor mij de eerste nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Heemstede. Fijn dat u gekomen bent om elkaar de hand te drukken en alle goeds toe te wensen voor het nieuwe jaar. In het bijzonder een hartelijk welkom aan de nieuwe Nederlanders uit onze gemeente die vanavond aanwezig zijn. Ik hoop dat u zich thuis voelt in Heemstede en dat deze bijeenkomst daaraan bijdraagt".

,,Voor mij en mijn gezin was 2018 een bijzonder jaar met veel veranderingen: een nieuwe werkplek, deels nieuwe woonomgeving, een nieuwe partner. Ik ben trots dat mijn zoons hun draai hebben gevonden met een nieuwe vriendenkring, gesetteld op hun school en actief in hun favoriete sport. Trots ook omdat het schoolbord in de keuken afgelopen jaar soms niet veel gaatjes liet zien in het weekprogramma om voldoende quality time met elkaar door te brengen. Ik hoop dat in mijn tweede ambtsjaar iets meer ruimte zal zijn voor elkaar; mijn goede voornemen voor 2019".

,,Voor Heemstede staat een jaar vol nieuwe mogelijkheden en ambities te wachten. Maar ik houd u nog even in spanning, want voordat ik mijn wensen en mijmeringen daarover met u deel, blik ik graag terug op de bijzondere ontmoetingen van het afgelopen jaar, mijn kennismaking met Heemstede. Wellicht hebt u via Facebook meegekregen dat Heemstedenaren enthousiast gereageerd hebben op de oproep tijdens mijn installatie om mij uit te nodigen om mij hun Heemstede te laten zien, om kennis te maken met de Heemstedenaren en een beeld te krijgen van de kracht van de samenleving en de dilemma’s waarvoor Heemstede de komende jaren staat. Meer dan veertig uitnodigingen heb ik ontvangen".

,,Een kleine greep uit het afgelopen jaar: het begon met een bezoek aan de meiden van Wabo-scouting; zeilen met de jeugd van NJV De Haven, ontbijten met groep 5/6, meezingen bij koorrepetities van diverse koren, het 25-jarig jubileumconcert van het Voorwegkoor in Hoofddorp, mijn eerste botendoop bij de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging Het Spaarne, vier verschillende bezoeken aan het Manpadslaangebied vanuit verschillend perspectief; Een bezoek aan Kom in mijn Tuin en Meermond; kennismaking met de taalcoaches, de joodse gemeenschap, de Rotary, de soroptimisten, de vrijwilligers van Dorcas, de Historische vereniging en een aantal woongroepen. En ga zo maar door; te veel om op te noemen. Heemstede kent een rijk cultureel en sportief leven. Allemaal activiteiten die niet mogelijk zijn zonder de vele vrijwilligers die zich daarvoor jaar-in-jaar-uit inzetten. Ook heb ik diverse maatschappelijke instellingen bezocht zoals Sein en Wij Heemstede".

,,Met gevoel voor kwaliteit weet Heemstede ook feestjes te vieren. De ontvangst van de 50-jaar gehuwden werd erg gewaardeerd, alsook de nieuwe inwonersdag. Koningsdag, veteranendag, Heemstede Herdenkt alsook de jaarwisseling zijn prima georganiseerd en verlopen. Overal waar ik kwam, werd ik warm ontvangen en vonden open gesprekken plaats. Mensen zijn trots op Heemstede, vinden het de mooiste plek om te wonen – dat is het natuurlijk ook –, koesteren de omgeving en zetten zich met passie in voor de gemeenschap. Ook wordt waardering uitgesproken voor de kwaliteit van dienstverlening en de prettige samenwerking met de gemeente. Conclusie: Heemstede is een prachtige gemeente, heeft bevlogen mensen die zich inzetten voor de gemeenschap, bij wie kwaliteit voorop staat, deels vooruitstrevend, maar toch ook een tikkeltje behoudend.