• Ellen Toledo
  • Ellen Toledo
  • Ellen Toledo
  • Ellen Toledo

Burgemeester Nienhuis geïnstalleerd

HEEMSTEDE Tijdens de openbare raadsvergadering van woensdag 17 januari is Astrid Nienhuis in de Raadzaal van het Raadhuis officieel geïnstalleerd als burgemeester van Heemstede.

Rond 19:30 uur wordt de openbare raadsvergadering geopend. Nadat de agendapunten afgehandeld zijn, komt de beëdiging van Astrid Nienhuis aan de orde. De heer Maas (plv raadsvoorzitter) leest het Koninklijk Besluit van 4 december 2017 voor, waarin mevrouw mr A.C. Nienhuis per 17 januari  2018 wordt benoemd als burgemeester van de gemeente Heemstede. Hierna gaat de heer Remkes, Commissaris van de Koning, over tot beëdiging van Nienhuis.Remkes spreekt een welkomstwoord uit en houdt een korte toespraak. ,,Met Astrid Nienhuis krijgt Heemstede een burgemeester die veel te bieden heeft aan ervaring en kunde, bijvoorbeeld op gebied van openbare orde en veiligheid; voor het laatst vanuit haar burgemeestersambt maar ook door haar functie als officier van justitie. Én Heemstede krijgt een burgemeester die een waarneembare en benaderbare burgemeester wil zijn". Remkes feliciteert de gemeente Heemstede en Nienhuis met de verbintenis die ze zijn aangegaan en wenst beiden een succesvolle periode toe. Hij spreekt zijn dank uit aan de vertrouwenscommissie en de gemeenteraad voor de zorgvuldig gevolgde voordrachtprocedure, waarna hij overgaat tot de beëdiging van Nienhuis. Nadat op zijn verzoek alle aanwezigen zijn opgestaan legt Nienhuis de eed af. Hierna neemt mevrouw Van der Have, voorzitter van de vertrouwenscommissie het woord. Zij wenst Nienhuis veel succes en hoopt dat zij en haar zoons zich snel thuis zullen voelen in Heemstede. .

Nadat er gelegenheid is voor de raadsfracties voor een welkomstwoord en gelukwensen en ook Jos Wienen, burgemeester van Haarlem, zijn felicitaties over heeft gebracht, gaat mevr Kuiper, locoburgemeester van Heemstede over tot overdracht van de ambtsketen. Kuiper heet Nienhuis namens het college van harte welkom. Zij hoopt dat zij op haar sollicitatie voor burgemeester zal terugkijken als een van de beste gedachten van 2017. Nadat zij de ambtsketen heeft overgedragen, draagt dhr Maas de voorzittershamer over aan Nienhuis.

 

Nienhuis bedankt iedereen voor het warme welkom en de mooie woorden: ,,Fijn dat jullie er allemaal zijn, maar er is één iemand die er niet bij kan zijn, en dat is mijn moeder. Daarom heb ik een vergeet me niet speldje van de Stichting Alzheimer opgespeld, zodat ze er toch nog een beetje bij is". Tot slot richt ze het woord aan Marianne Heeremans: ,,Bedankt dat je jouw gemeente met vertrouwen aan mij overdraagt. Je hebt een koers gezet naar excellente dienstverlening, die koers zet ik graag voort". 

 

Aansluitend was er gelegenheid om burgemeester Nienhuis te ontmoeten en geluk te wensen tijdens een receptie vanaf 21:00 uur