• Ellen Toledo
  • Ellen Toledo
  • Ellen Toledo
  • Ellen Toledo
  • Ellen Toledo
  • Ellen Toledo
  • Ellen Toledo

Burgemeester Nienhuis reikt drie lintjes uit

HEEMSTEDE Burgemeester Astrid Nienhuis reikte donderdag 26 april bij de jaarlijkse lintjesregen drie Koninklijke onderscheidingen uit. Martien Ganzeman, Ineke Hetem en Leo van der Prijt werden onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Om 10.15 uur verwelkomt Nienhuis de aanwezigen in de Burgerzaal van het gemeentehuis. ,,Net zoals in zoveel plaatsen in Nederland zetten we vandaag ook in Heemstede mensen in het zonnetje die zich gedurende lange tijd hebben ingespannen voor de samenleving, voor het algemeen belang op het gebied van sport, cultuur, wetenschap en het verenigingsleven. Om in aanmerking te komen voor een Koninklijke Onderscheiding moet je heel wat doen. Dat geldt in de eerste plaats voor de gedecoreerden zelf, maar ook voor de mensen die iemand voordragen. Een lintje is niet alleen een vorm van Koninklijke waardering, maar ook een vorm van waardering vanuit mensen uit de omgeving die de aanvraag hebben ingediend en ondersteund". Hierna nodigt Nienhuis de drie gedecoreerden uit naar voren te komen. Nadat zij uitgebreid op de verleende diensten en activiteiten van de gedecoreerden is ingegaan worden de onderscheidingen uitgereikt. 

Martien Ganzeman is sinds 1993 actief als penningmeester van Stichting De Baan in Haarlem, die vrijetijdsbesteding biedt aan mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zuid-Kennemerland. Daarnaast is hij penningmeester van de tennisclub HBC. Ook was hij organisator van en vrijwilliger bij de jaarlijkse vaartocht voor mensen met een beperking bij de Botendagen op de Westeinder plassen.

Ineke Hetem is sinds 2001 secretaris van de Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem, die voor de instandhouding van de kathedraal en voor alle niet religieuze activiteiten in de kerk zorgt. Sinds 2004 is ze actief bij de Vincentiusvereniging in Haarlem, vanaf 2006 als penningmeester. De vereniging biedt geestelijke en maatschappelijke hulp. Vanaf 2002 was zij 15 jaar lang vrijwilliger bij het Fonds voor Urgente Noden Haarlem en omgeving, dat financiële hulp biedt waar hulpbehoevenden geen beroep op andere voorzieningen kunnen doen. Ook zette zij zich van 1998 tot 2009 in voor de Haarlemse Honkbalweek en van 1992 tot 2000 voor de (toen nog) Trosloop in Haarlem.

Leo van der Prijt is sinds 1976 actief bij en voor sportvereniging GSV-Heemstede. Hij zette de GSV-sectie tafeltennis op. In de jaren 1980-1988 was hij jeugdbegeleider binnen de vereniging. Vanaf 1988 maakt hij deel uit van het bestuur van de sectie volleybal. Hij begon als wedstrijdcoördinator, later kwam ook het secretariaat onder zijn hoede en vanaf 1999 eveneens de scheidsrechterzaken. In 2017 werd hij voorzitter van de sectie volleybal en de sectie badminton. Hij is de schakel tussen de volleybalbond Nevobo en GSV, bezoekt hiervoor vergaderingen, leidde scheidsrechters opregelta alles rondom wedstrijden en werft mensen voor vrijwilligerswerk bij GSV.

Na het uitreiken van de laatste onderscheiding wijdt Nienhuis enkele woorden aan het decoratiestelsel  zelf. ,,Het Nederlandse decoratiestelsel kent zijn oorsprong in 1815. De Orde van Oranje-Nassau, de orde waarin de drie gedecoreerden vandaag zijn onderscheiden, is op 4 april 1892 bij wet ingesteld. Het accent bij deze orde ligt op verdiensten jegens de samenleving, met het uitgangspunt dat de onderscheiding geen recht is wat je automatisch krijgt als je aan de criteria voldoet, maar een erkenning. Een onderscheiding is dus echt iets bijzonders”. Ter afsluiting wordt in de Burgerzaal gezamenlijk het glas geheven en krijgt een ieder de gelegenheid felicitaties over te brengen.