• Het heeft een paar weken geduurd, maar het college is geformeerd.

    Wijnand Burger

College in Zandvoort rond

ZANDVOORT De fracties uit de gemeenteraad bespraken 30 april het concept-raadsprogramma 2018-2022. Bij die gelegenheid stemden de fracties ermee in om de heer J. Berendsen van de Ouderen Partij Zandvoort (OPZ) aan de slag te laten gaan als formateur van een college. Daaraan zat de opdracht gekoppeld om in afspraken vast te leggen, hoe het te vormen college zich politiek bindt aan de gehele raad in plaats van aan de partijen waaruit het college zou voorkomen.

De heer Berendsen heeft met vertegenwoordigers van alle fracties gesproken. Gebleken is dat OPZ, VVD, D66, CDA en GroenLinks steun geven aan een college dat een brede basis in de raad heeft. Op grond van dit gegeven is er overeenstemming over bereikt dat de partijen OPZ, VVD, D66 en CDA ieder een kandidaat voordragen, zodat een college kan worden gevormd met vier (parttime-)wethouders. Van te voren was tussen alle fracties afgesproken, dat de wethouder kandidaten een screening ondergaan op integriteitsrisico's. Dit proces is nu gestart; zodra dit proces is afgerond worden de namen van de kandidaten bekend gemaakt.

De burgemeester is steeds op de hoogte gehouden van het verloop van de besprekingen. Hij en alle partijen uit de raad hebben van de heer Berendsen een terugmelding gekregen van het resultaat.

De opdracht om in afspraken vast te leggen, hoe het te vormen college zich politiek bindt aan de gehele raad, moet nog verder invulling krijgen. Belangrijke gegevens om dit te realiseren zijn er al: er is een raadsprogramma gemaakt en er komt geen aanvullend college - of coalitieprogramma. Ook zullen collegeleden niet standaard het fractieoverleg van de partij waartoe zij behoren bijwonen.

Maar er kan en moet, in dit continue proces, nog meer zichtbaar worden gemaakt. Berendsen heeft in de gesprekken die hij heeft gehouden geproefd dat de kandidaat-collegeleden en hun partijen open staan voor suggesties en aan de uitvoering graag willen meewerken. In de geest van het opstellen van het raadsprogramma nodigt Berendsen alle raadsfracties uit ideeën daarover aan te dragen, zodat ook hier gewerkt kan worden aan een zo breed mogelijke invulling.