• Raymond Borghardt

Coornhert Lyceum 70 jaar jong

HAARLEM Het Coornhert Lyceum is 70 jaar jong. Er worden komende tijd veel activiteiten op en buiten de school georganiseerd om dit te vieren. Joost Swarte geeft een lezing, leerlingen exposeren, er wordt een concert gegeven en nog veel meer.

De school heeft ruim 1700 leerlingen en biedt onderwijs van mavo tot vwo niveau. De leerlingen komen niet alleen uit Haarlem en Heemstede maar uit de gehele regio. De op humanistische grondslag georganiseerde school heeft enkele bekende Nederlanders als leerling gehad. Voor Haarlemmers en Heemstedenaren zijn de grote schrijvers en muzikanten Lennard Nijgh en Boudewijn de Groot geen onbekenden.

Dit jaar wordt er uitvoerig stil gestaan bij het jubileum maar ook naar de toekomst gekeken. Rector Henk Tameling: ,,Coornhert was een heel inspirerend persoon. Bovenal humanist en iemand die in het goede van de mens geloofde. Wij laten dit terugkomen in ons nieuwe schoolplan 2018-2022. Als school geloven we dat de kracht, eigenwaarde en ontwikkeling van het individu kunnen bijdragen aan een positieve gemeenschap. Naast een diploma willen we de leerlingen iets extra's meegeven zodat dit hun positie op de arbeidsmarkt versterkt".

Het Coornhert college is ook een cultuur profielschool. Naast het 'klassieke' lesprogramma is er zeer veel ruimte voor cultuur, in de breedste zin van het woord. Nieuw is Coornhert Academie, hier kunnen de studenten verschillende workshops volgen. Tameling: ,,Als leraar Nederlands besteed ik in de lessen ook aandacht aan de cultuur van de taal". Daarnaast is er een ruim gevarieerd aanbod van artistieke lessen. Harm van Ee is cultuur coördinator: ,,De leerlingen krijgen les in drama, dans, muziek, toneel en zelfs theatertechniek. Voor een theaterstuk doen ze echt alles van het schrijven uitvoeren tot aan het maken van een lichtplan. Wanneer leerlingen aan drama meedoen en eventueel op een podium staan, stellen ze zich kwetsbaar op. Dit komt de sfeer op school ten goede. Ze zien een andere kant van elkaar en krijgen hierdoor naast meer zelfrespect dat ook voor elkaar".

Muziek is ook een onderdeel van de studie. Muziekdocent Patrick Wildenburg is ruim dertig jaar werkzaam op het Coornhert: ,,De leerlingen hebben de mogelijkheid om met verschillende instrumenten in aanraking te komen. Sommige stromen door naar een klassieke opleiding en anderen gaan voor een carrière in de popmuziek". De internationaal bekende Alain Clark is ook een oud leerling. Tijdens de lessen wordt er uiteraard muziek gemaakt maar ook aan formats gewerkt. Wildenburg: ,,Het is heel mooi om te zien dat leerlingen elkaar inspireren, iets samen creëren. Wanneer ik een meisje met een grote cello op haar rug door het gebouw zie lopen, heb ik het idee dat we op een conservatorium zitten. Donderdag 15 februari is er Coornhert in concert als onderdeel van het 70-jarig bestaan. We gaan in de professioneel ingerichte aula een mooi concert neerzetten".

Uiteraard wordt er ook hard gestudeerd door de leerlingen. De Bètavakken bestaan uit cijfers net als vroeger. Tameling: ,,Naast de cijfers worden tegenwoordig ook meer opgaven in een verhaal verpakt. Kortom goed kunnen lezen is essentieel". Om het te lezen te stimuleren zijn de leerlingen nu verplicht om een (lees) boek in hun tas te hebben. ,,We zien nu leerlingen regelmatig een boek pakken om te lezen". Tegenwoordig hebben bijna alle jongeren een mobiele telefoon. Het Coornhert heeft een duidelijke regel: geen telefoons in de klas, mits nodig voor de les

Een school met zoveel leerlingen kent een enorme diversiteit. Zoveel jongens en meisjes zoveel meningen en gedachtes. Tameling: ,,Coornhert geloofde in het goede van de mens, wij willen dit ook uitdragen. Wanneer er zich lastige situaties voor doet gaan we met elkaar in gesprek". De school besteed ook speciale aandacht het thema homoseksualiteit: Van Ee: ..We hebben de GSA Coming Out Day. Hier wordt aandacht besteed aan het thema homoseksualiteit. We maken eigenlijk alles bespreekbaar met als doel het creëren van een fijne, prettige en veilige omgeving".