• Archief

Draai van college in dossier Vomar

HEEMSTEDE Op het laatste moment voegde het college van de gemeente Heemstede een dringend agendapunt toe aan de raadsvergadering van 27 september. Een voorstel om de geheimhouding rond het Vomar dossier op te heffen, waardoor de Vomar toch kan komen.

Sinds 2016 is er onrust in Heemstede onder de bevolking en in de politiek over de vestiging van een nieuwe Vomar op de Binnenweg. Nadat in november 2017 een bestemmingsplan werd vastgesteld, werd dit onderwerp een belangrijk element in de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De grootste tegenstander van de plannen, HBB werd de grootste partij in de raad. Zij beloofden alles te doen om de vestiging van een nieuwe Vomar te voorkomen.

Na de vorming van een coalitie van HBB, Groen Links en PvdA (beide ook tegenstander van de nieuwe Vomar) werd een voorbereidingsbesluit aangenomen. Hierdoor werd de procedure rond de plannen als het ware bevroren. Het vastgoedbedrijf reageerde recent met een mogelijke schadeclaim van 16,7 miljoen euro, een derde van de totale jaarlijkse gemeentelijke begroting.

Het nieuwe voorstel van het college betekende dat het voorbereidingsbesluit op korte termijn kan worden ingetrokken en er met het vastgoed bedrijf er nieuwe afspraken zouden worden vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. Volgens de oppositie was er helemaal geen sprake van nieuwe afspraken. Yvette Schul (D66) stelde dat er sprake was van oude wijn in een nieuwe zak. Eveline Stam (VVD) sprak over kiezers bedrog van onder andere HBB. Ook stelde zij dat het college eieren voor zijn geld had gekozen uit angst voor de schade claim.

Uiteindelijk werd het een herhaling van zetten. De coalitie partijen probeerden het college voorstel te verdedigen en de oppositie bleef zich afvragen wat nu het motief was van deze draai van het college. Alle partijen bleken het voorstel te steunden, al vond Oscar Boeder (CDA) het juridisch niet kloppen. De hele discussie is nog niet afgelopen. Binnenkort worden de bezwaren tegen het bestemmingsplan behandeld bij de Raad van State. Dit kan nog een streep zetten door de plannen.

Meer over deze kwestie is te lezen op www.heemsteedsecourant.nl.