• Eigen Foto

Eerste bijeenkomst nieuwbouw brandweerkazerne positief verlopen

BENNEBROEK In Bennebroek vond deze week de eerste bewonersbijeenkomst plaats in aanloop naar de bouw van een nieuwe brandweerkazerne. Dat gebouw moet binnen drie jaar verrijzen op de plek van de huidige kazerne aan de Wilhelminalaan. Naast omwonenden waren vertegenwoordigers van de dorpsraad, de buurtbus en de parochie van Sint Jozef aanwezig.  De conclusie die uit de bijeenkomst kwam, was dat alle aanwezigen het eens zijn met de herhuisvesting op de bestaande plek. De brandweer geniet veel waardering in de dorpsgemeenschap, maar de omwonenden en andere belanghebbenden willen uiteraard wel graag betrokken worden bij de nieuwbouwplannen. Burgemeester Elbert Roest, die ook aanwezig was, liet achteraf weten het een positieve bijeenkomst te vinden.