• Carel le Brun

Erepenning voor 90-jarige

HEEMSTEDE Burgemeester Heeremans toog zaterdag 9 december, waarschijnlijk voor de laatste keer in haar functie, met haar ambtsketen op pad voor het uitreiken van een gemeentelijke erepenning. In de 'Kinheimflat' net over de grens van Heemstede vierde mevrouw Thurkow haar 90ste verjaardag toen de burgemeester onverwacht binnenstapte. Na toespraken van de bestuursvoorzitter van de Kinheim en een broer van de jarige, reikte burgemeester Heeremans de gemeentelijke bronzen erepenning uit voor haar jarenlange inzet voor de sociale volkshuisvesting in Heemstede.

Volgens Heeremans is het bijzonder dat de Heemsteedse burgemeester in Haarlem op bezoek komt, maar dat is overlegd met de buurgemeente. ,,Misschien komt de toekenning van de penning wel wat laat, maar voor een compliment en een blijk van waardering is het nooit te laat", aldus de burgemeester. Ruim 34 jaar speelde de 90-jarige een belangrijke rol op het gebied van de sociale volkshuisvesting in Heemstede. Zij werd in 1964 lid van het bestuur van de woningbouwvereniging De Haemstede en werd vervolgens in 1972 vicevoorzitter en in 1978 bestuursvoorzitter. Nadat De Haemstede fuseerde met Woningstichting Heemstede, werd zij in 1989 lid van de Raad van Toezicht van de nieuw ontstane woningbouwvereniging De Woonstede. Mevrouw Thurkow was van 1964 tot 1989 lid van de woonruimteadviescommissie van de gemeente Heemstede. Heeremans: ,,U was betrokken bij vele ontwikkelingen in de gemeente. Zo werd in de jaren '80 groot onderhoud gepleegd aan 289 woningen. Het Haemstedeplein en omgeving behoorde ook tot uw aandachtsgebied. Er kwamen woningen aan de Schielaan, de Vaumontlaan, van Brucken Focklaan, de Cruquiusweg en in plan Merlenhoven. Er werden ook woningen vervangen, zoals in de Bankastraat en Billitonstraat. U heeft er veel energie in gestoken om dit naar tevredenheid voor iedereen te realiseren".

Mevrouw Thurkow werd geboren op Texel, maar het gezin verhuisde naar Heemstede toen haar vader in de jaren dertig hoofd van de Voorwegschool werd. Begin 1998 ging zij met pensioen maar zij bleef actief.