• Politie Zandvoort

Explosief blijkt oude dynamo

ZANDVOORT Een medewerker van Rijnland trof vrijdag 25 januari een verdacht voorwerp aan in het duingebied tussen Zandvoort en Langevelderslag. Omdat gedacht werd aan een explosief (een handgranaat) werd een ExplosievenVerkenner ter plaatse gevraagd. Na onderzoek bleek het echter te gaan om een oude dynamo en was het dus loos alarm.