• Eigen Foto

Forum voor Democratie grootste in Zandvoort, VVD in Bloemendaal en Heemstede

REGIO Het zal niemand ontgaan zijn, woensdag 20 maart kon gestemd worden voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. De stembureaus waren open van 7.30 uur tot 21.00 uur. Traditioneel is de opkomst voor Provinciale Staten niet heel groot, in 2015 ging 47,8 procent van de stemgerechtigden (landelijk) naar de stembus. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 was dat 81,6 procent. Met de gebeurtenissen van de afgelopen dagen lag het echter in de lijn der verwachtingen dat de opkomst hoger zou zijn dan in 2015. Met 57,7 procent is de opkomst voor PS in Noord Holland inderdaad ruim 10 procent hoger. Landelijk was de opkomst 57,1 procent (voorlopige cijfers). Evenals in het grootste deel van het land deed Forum voor Democratie ook in Noord-Holland goede zaken. In Zandvoort, de eerste plaats in de Haarlemse regio die met een uitslag kwam, was de partij van Baudet zelfs het grootst. In Bloemendaal koos bijna eenderde van de stemmers op de VVD, die daar het grootst werd. Dat was ook in Heemstede het geval. In beide plaatsen werden D66 en GroenLinks tweede en derde. 

De zetelverdeling van Provinciale Staten in Noord-Holland, met daarachter het percentage stemmen in 2015, was van 2015 tot 2019 als volgt: 

* VVD 11 zetels, 18,58 procent 
* D66 10 zetels, 15,57 procent
* PvdA 7 zetels, 11,47 procent
* PVV 6 zetels, 10,95 procent
* SP 6 zetels, 10,57 procent
* CDA 5 zetels, 9,54 procent
* GroenLinks 4 zetels, 7,11 procent
* Partij voor de Dieren 3 zetels, 4,79 procent
* 50PLUS 1 zetel, 3,19 procent
* ChristenUnie-SGP 1 zetel, 2,7 procent
* Ouderenpartij N-H 1 zetel. 2,06 procent

Volgens de voorlopige uitslagen, komt de verdeling voor de komende vier jaar er geheel anders uit te zien. De voorlopige tussenstand (7.30 uur) met 90,4 procent van de stemmen geteld is:

* GroenLinks 9 zetels
* Forum voor Democratie 9 zetels
* VVD 8 zetels
* PVDA 6 zetels
* D66 6 zetels
* CDA 4 zetels
* PVV 3 zetels
* Partij voor de Dieren 3 zetels
* SP 3 zetels
* ChristenUnie 2 zetels
* 50Plus 1 zetel
* Denk 1 zetel

Let wel, het gaat hier om voorlopige cijfers. De exacte cijfers worden zsm bekend gemaakt. 

ZANDVOORT In deze regio kwam Zandvoort als eerste met een uitslag. Hier werd als volgt gestemd:

* Forum voor Democratie 24 procent
* VVD 18,9 procent
* PVV 10,2 procent
* PvdA 7,8 procent
* CDA 7,6 procent
* GroenLinks 7,4 procent
* D66 6,5 procent
* Partij voor de Dieren 4,9 procent
* Ouderenpartij NH 3,6 procent
* SP 3,5 procent
* 50Plus 2,6 procent
* ChristenUnie 1,4 procent

BLOEMENDAAL De VVD doet het altijd goed in Bloemendaal en kreeg ook nu de voorkeur van de stemmers. Opvallend is hier de winst van GroenLinks met 4,4 procentpunt winst.

* VVD 29,1 procent
* D66 14,1 procent
* GroenLinks 12,7 procent
* Forum voor Democratie: 11,0 procent
* CDA 9,3 procent
* PvdA 7,2 procent
* Partij voor de Dieren 5,5 procent
* ChristenUnie 3,1 procent
* PVV 2,3 procent
* 50Plus 1,8 procent
* SP 1,8 procent
* Code Oranje 1,1 procent

HEEMSTEDE De uitslag in Heemstede verschilt niet veel van de uitslag van Bloemendaal. Ook hier is de VVD de grootste partij, gevolgd door D66 en GroenLinks.

* VVD 25,6 procent
* D66 14,4 procent
* GroenLinks 13,1 procent
* Forum voor Democratie: 10,8 procent
* CDA 9,5 procent
* PvdA 7,9 procent
* Partij voor de Dieren 5,5 procent
* ChristenUnie 2,9 procent
* 50Plus 2,8 procent
* PVV 2,8 procent
* SP 2,6 procent
* Code Oranje 1,1 procent. 

Provinciale Staten bepalen de grote lijnen van het beleid binnen de provincie. Ook controleren zij het dagelijks bestuur, de Gedeputeerde Staten. Sinds mei 2003 zijn Provinciale Staten 'duaal' - net als de Tweede Kamer en gemeenteraden. Dat betekent dat de Statenleden het college van Gedeputeerde Staten controleren en onafhankelijk van hun gedeputeerde(n) werken. Tijdens hun maandelijkse vergaderingen debatteren zij over diverse voorstellen, waarna zij daarover stemmen; de meerderheid beslist. Moties, amendementen, In maar ook mondelinge en schriftelijke vragen (Statenvragen) die Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten stellen, kunnen tot een debat leiden.