• Wijnand Burger

Geen beïnvloeding bij besluitvorming Watertorenplein

ZANDVOORT Heeft de raad zijn besluit om het Watertorenplein door Springtij Architecten te laten ontwikkelen op goede gronden genomen? En was er voor de drie architectenbureaus, die een plan hebben gemaakt een gelijk speelveld? Deze vragen wil de gemeenteraad verder onderzoeken alvorens verder te gaan met het ontwikkelen van het plein.

Voor de beantwoording van deze vragen heeft de gemeenteraad onderzoeksbureau 'Stichting Decentraalbestuur' ingehuurd. Vrijdag 16 maart worden hun bevindingen op het Raadhuis gepresenteerd. Zij concludeert: ,,Er was sprake van een gelijk speelveld. De architectenbureaus kregen dezelfde informatie en kansen. Ook vindt het onderzoeksbureau dat de raad op goede gronden heeft kunnen besluiten. De raad heeft in vrijheid kunnen kiezen en heeft alle informatie kunnen krijgen."

Eerder kwam bureau Integris al tot dezelfde conclusie. De gemeenteraad besloot op 28 juni 2017 om voor het plan met de rode daken te kiezen van Springtij Architecten. Na dit besluit voerde wethouder Demmers een mailwisseling met de eigenaar van de Watertoren Zandvoort (WZCV). Het college was hier niet van op de hoogte en vreesde beïnvloeding. Ze dwong Demmers om af te treden. Burgemeester Meijer schakelde bureau Integris in om te kijken of dat invloed heeft gehad op de besluitvorming. Die concludeerde toen al van niet.

,,Wethouder Demmers is dus voor niets weggestuurd," zegt Astrid van der Veld, fractievoorzitter van GBZ, de partij van Demmers. Jerry Kramer (VVD) voorzitter van de begeleidingscommissie doet de volgende aanbevelingen: ,,Bij beslissingen over grote ruimtelijke ontwikkelingen moet de gemeente een veel strakkere regie voeren en deze al bij de start in handen hebben. Voorts moet de raad dan op vaste tijden hierover geïnformeerd worden."

De raad is nu aan zet om verder te gaan met de ontwikkelingen van toren en plein. ,,Maar hoe de raad ook zal beslissen, juridische procedures zijn te verwachten. Zelfs uitstel van het besluit zal tot een of meerdere procedures," zegt Kramer.