• Ellen Toledo
  • Leon de Laat (Stichting Manpadslaangebied) legt de Kandidaat-Statenleden een aantal stellingen voor

    Ellen Toledo

Geen toezeggingen over Manpadslaan

HEEMSTEDE De debatavond vorige week over het Manpadslaangebied, georganiseerd door Stichting Manpadslaangebied en de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek, trok behoorlijk wat bezoekers. De ongeveer tachtig bezoekers waren voor een groot deel bewoners , omwonenden en tuinders aan de Manpadslaan, oftewel 'bezielers' zoals ze zichzelf omschreven. Behalve de Heemsteedse politieke partijen was ook een aantal Kandidaat-Statenleden uitgenodigd.

Ellen Toledo

Gespreksleider Leon de Laat (secretaris Stichting Manpadslaangebied) stelt de Kandidaat-Statenleden aan het publiek voor en geeft een korte samenvatting van de historie van de Manpadslaan. Vervolgens legt hij de Kandidaat-Statenleden een aantal stellingen voor. De eerste stelling luidt: 'De provincie moet zich sterk maken om het gebied binnen de begrenzing van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) te brengen'. Martijn Bolkestein (VVD). ,,Als er had gestaan dat 'de gemeente' zich sterk moet maken had ik 'ja' gezegd. Ruimtelijke Ordening is een zaak van de gemeente". Carmen van der Hoff (D66): ,,De provincie is bereid te werken aan die status, alleen de gemeente is nu aan zet om met een mooi plan te komen". De tweede stelling luidt: 'Het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand, dat door de gemeente in Zuid-Kennemerland is opgesteld, moet door de provincie (actief) worden omarmd'. Annette de Vries (PvdA): ,,Een verbindingsmogelijkheid tussen de twee natuurgebieden blijft een mogelijkheid op het moment dat er een onderbouwd plan ligt". Stelling drie is: 'De Manpadslaan is van grote historische waarde en heeft hooguit een rol als fietsverbinding'. Annette de Vries (PvdA): ,,Dit is wederom geen provinciale kwestie, maar als ik kijk naar de ruimtelijke positie van het laantje zou ik daar niet veel autoverkeer toelaten". De vierde stelling luidt: 'Bebouwing vormt een bedreiging om van het Manpadslaangebied een waardevol recreatie- en natuurgebied te maken'. Martijn Bolkestein (VVD): ,,Dit is geen politieke stelling maar een constatering. Als je bebouwing neer zet offer je natuur op. Als Provinciaal Statenlid kan ik daar niets over zeggen". Christa Kuiper (CDA): ,,Het is niet opportuun om dit nu aan de aankomende Statenleden voor te leggen. We hebben al meerdere malen gezegd dat het nu echt aan het college is, ook dit vraagstuk". Rien Cardol (GroenLinks) is van mening dat de provincie wél aan de slag moet met de NNN-status. ,,Alle seinen staan op groen, volgens mij kunnen we gewoon aan de slag, provincie en gemeente samen". Jaap Verschoor (voorzitter Historische Vereniging Bennebroek) laat na afloop van de bijeenkomst weten: ,,De fracties van de provincie hebben gezegd dat ze bereid zijn om ons te helpen. Er zijn geen toezeggingen gedaan maar wel een handreiking en dat is al winst. Nu is de gemeente dus echt aan zet om op korte termijn met een goed, liefst groen plan te komen. Of er een NNN-gebied van wordt gemaakt of op een andere manier het groen wordt ingericht zonder NNN-status, de mogelijkheden liggen er zeker".