• Archief

Geen wijzigingen plannen rond Vogelenzangseweg

VOGELENZANG Marielys Roos (Hart van Bloemendaal) kwam met een motie om de aanpak van de Vogelenzangseweg te heroverwegen. In verband met de vervanging van het riool was er volgens wethouder Richard Kruiswijk uitgebreid overleg geweest met de bewoners uit de omgeving. De bedoeling was om de situatie op deze kruising zo veilig mogelijk te maken. Hij stelde echter dat het nooit ideaal zou worden. Dat bleek ook uit het feit dat er twee bewoners met een groot spandoek op de tribune stonden. De tekst van dit spandoek was: “Vogelenzang afvoer putje, Nee”. De bezwaren waren met name over de verbreding van de middenstrook. Dit zou ten koste gaan van de voetpaden, die volgens bezwaarmakers te smal zouden worden. Volgens Roos zouden flitspalen bijvoorbeeld al een hele verbetering zijn om de snelheid ter plaatse te verminderen. Volgens haar was er ook geen goed overleg met de bewoners van het pleintje geweest. Omdat de meeste raadspartijen overtuigd waren van het feit dat de bewoners uitgebreid betrokken waren over de uitvoering, werd de motie niet aangenomen. Burgemeester Elbert Roest stelde nog wel dat hij zich aan zou zetten om te kijken of het plaatsen van flitspalen mogelijk zou zijn.

Op de drukke Vogelenzangseweg wordt veel te hard gereden door passerend verkeer. Sinds eind vorige eeuw staan er borden dat de Vogelenzangse weg een 30-km zonegebied is. Er wordt echter niet gehandhaafd en er vinden geen snelheidscontroles plaats.