• Archief

Gemeente en Rotary doen mee aan End Plastic Soup Dag

HEEMSTEDE Zaterdag 1 juni doet de Rotary Heemstede samen met de gemeente Heemstede mee met de landelijke actiedag: End Plastic Soup. Zij vragen deze dag aandacht voor het voorkomen van zwerfafval en leveren een bijdrage aan een schonere leefomgeving. Want plastic soup begint op de stoep. Van 11.00 tot 14.00 uur is op de Binnenweg ter hoogte van de Gall&Gall een 'End Plastic Soup' markt te bezoeken. Daar maakt wethouder Annelies van der Have om 13.00 uur bekend welke Heemsteedse basisschoolklas de 'meest opgeruimde klas' van 2019 is. 

Afgelopen weken hebben zes basisscholen een gastles over de plastic soup gehad van leden van de Rotary Heemstede en medewerkers van de gemeente. Ook zijn de kinderen uit de groepen 7 en 8 met grijpers de wijk ingegaan om op te ruimen. Het verzamelde afval wordt getoond op de markt; zo kan iedereen zien hoeveel en wat voor zwerfafval er eigenlijk ligt in de gemeente. Verder zijn op deze kleine markt medewerkers van afvalinzamelingsbedrijf Meerlanden, kunstenaars, inwoners, ondernemers en leden van de Rotary aanwezig om met het winkelend publiek in gesprek te gaan. De gemeente Heemstede biedt inwoners bovendien middelen aan om - net als de kinderen - zelf aan de slag te gaan met het opruimen van zwerfafval in de buurt.             

Kijk ook op: www.facebook.com/duurzaamheemstede of neem contact op met Hanneke Lankveld, 06 21 11 1301.