• Eigen Foto

Gemeente op zoek naar tellers voor verkiezingen

HEEMSTEDE De gemeente Heemstede doet mee aan het experiment 'Centraal tellen van de stemmen' bij de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap op 20 maart. Dat betekent dat op de verkiezingsavond de stemmen alleen op partijniveau geteld worden. Op 21 maart, de dag na de verkiezing, worden alle stemmen in teams geteld op kandidaatsniveau. Hiervoor is de gemeente nog op zoek naar ongeveer twintig tellers. Wie 21 maart van 9.00 tot 14.00 uur beschikbaar is en mee wil helpen met tellen, kan zich aanmelden via verkiezingen@heemstede.nl. De tellers krijgen een financiële vergoeding voor hun dienste. De hoogte van die vergoeding moet echter nog bepaald worden. Ook wordt voor broodjes en drinken gezorgd.