• Archief

Gemeente: samen maken wij Heemstede

HEEMSTEDE Hoe zorgen we ervoor dat we van elkaar weten wat we willen? En hoe kunnen inwoners, ondernemers, verenigingen en instanties ook zélf aan het roer staan bij plannen voor Heemstede? Kortom: hoe geven we samen vorm aan Heemstede? Over dit onderwerp wordt maandag 4 maart van 19.30 tot 21.30 uur een inspiratie-avond gehouden in het Raadhuis (Raadhuisplein 1). Iedereen die zich betrokken voelt bij Heemstede is welkom om mee te denken, praten en mee te doen.

Een aantal andere gemeenten vertelt 4 maart in korte workshops over hun experiment. Daarnaast geeft Frederik van Dalfsen, auteur van het boek 'Pionieren in Participatieland', een inkijkje in de ontwikkelingen in Nederland op dit gebied. Deze presentaties zijn bedoeld ter inspiratie om daarna met elkaar het gesprek aan te gaan. Wat is interessant aan wat we gehoord hebben? Welke dilemma's zien we? Welke ervaringen willen we met elkaar delen? Wat past bij ons? De opbrengst van de avond vormt de basis voor de verdere ontdekkingstocht naar 'Wij maken Heemstede'.


Hoe meer mensen meepraten, hoe beter bepaald kan worden wat bij Heemstede past. Voor de organisatie is het prettig om te weten op hoeveel mensen gerekend kan worden. Aanmelden kan bij Marieke Boor via e-mail m.boor@heemstede.nl of telefoon 023 – 5485761. Voor meer informatie: www.heemstede.nl.