• wijnand burger

'Gemeente vergiftigt inwoners'

ZANDVOORT ,,Hoewel in het raadsprogramma van de gemeente Zandvoort staat dat duurzaamheid en de energietransitie centrale thema's zijn voor de toekomst van ons dorp, is de gemeente zelf de grootste vervuiler en zijn zij direct verantwoordelijk voor het vroegtijdig overlijden van ongeveer 12 mensen per jaar", vindt J.P. Vermeulen, die sinds ruim een jaar in onze gemeente woont.

Fijnstof en giftige uitlaatgassen van dieselmotoren zijn hiervan de grote boosdoener. ,,Recent onderzoek heeft aangetoond dat vooral het kleinste fijnstof PM2.5 door celweefsel gaat en overal in het lichaam schade aan kan richten. Het is vrij eenvoudig om deze luchtverontreiniging terug te dringen. Dat zou kunnen door alle firma's die voor de gemeente Zandvoort vrachtwagens inzetten, zoals Spaarnelanden en de Gebroeders Paap, te verplichten vrachtwagens met Euro 6 emissie als standaard te gebruiken. Ook zouden de aggregaten op de markt, die zonder uitlaatgas-reinigsystemen draaien, verboden moeten worden. De tractoren van de viskarren en snackkarren op de boulevard en het strand zijn zeer vervuilend en zouden ook voorzien moeten worden van een reinigingssysteem voor uitlaat gassen".

Verder zijn er nog een aantal maatregelen die de gemeente vrij eenvoudig zou kunnen treffen. ,,Het verbeteren van het ophalen van grof huisvuil. De vrachtwagens nemen alleen het aangemelde vuil mee. Maar vaak wordt er extra vuil bijgezet, zodat er in de dagen erna extra ritten gemaakt moeten worden. Ook zou er overleg met het circuit kunnen plaatsvinden om de luchtverontreiniging terug te dringen door te rijden met katalysatoren. Tenslotte zou het verbieden van open (haard) vuren en kolen-barbecues ook veel helpen".

Wethouder Gert-Jan Bluijs reageert: ,,Zandvoort is in 2050 klimaatneutraal en aardgasvrij. Daar gaan we gestructureerd mee aan de slag en waar kansen liggen om dit te versnellen, gaan we die grijpen. Maar de beschuldiging van het vroegtijdig overlijden van twaalf mensen per jaar wijst de gemeente van de hand".

,,Uit onderzoek van de Gezondheidsraad blijkt dat jaarlijks 12.000 mensen vroegtijdig overlijden door de uitstoot van concentraties fijnstof, stikstofdioxide en ammoniak in Nederland", antwoordt Vermeulen. ,,Vertaald naar het inwonertal van de gemeente Zandvoort komt dat op ongeveer twaalf vroegtijdige overlijdens in de gemeente per jaar".