Gemeente wil 50 km zone op Cruquiusweg uitbreiden

HEEMSTEDE Binnen de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 50 km per uur. Dat geldt ook voor de Dreef en de Cruquiusweg, maar een stukje voorbij de Javalaan eindigt de bebouwde kom van de gemeente Heemstede en geldt een maximum snelheid van 80 km per uur op deze Provinciale weg. Dat levert onder andere geluidshinder op voor de huizen die daar nog langs de Cruquius weg staan. Met de te bouwen honderd woningen van het plan Slottuinen, wil de gemeente de bebouwde kom oprekken tot nabij de Cruquiusbrug, zodat de 50 km zone wordt verlengd. Maar de provincie moet daaraan meewerken en die is daartoe tot op heden niet bereid gevonden.

Volgens wethouder Heleen Hooij worstelt Haarlem met hetzelfde probleem op de Schipholweg. ,,Wij kijken hoe het verloopt met de poging van Haarlem om de 50 km zone te verlengen en als het Haarlem niet lukt en ons vervolgens ook niet, dan moeten wij samen met Haarlem om de tafel met de provincie. Een gang naar de rechtbank is niet onze stijl. Indien de 80 kilometergrens op dat stukje Cruquiusweg gehandhaafd blijft, dan zullen wij als gemeente mogelijk extra kosten moeten maken voor bijvoorbeeld geluidwerende maatregelen". De wens van Heemstede is 5 jaar geleden al bij de provincie neergelegd, maar toen de bouw van de Slottuinen voor onbepaalde tijd werd uitgesteld, is ook die procedure op een laag pitje gezet. ,,Het kan zijn dat de gemeenteraad het op een gegeven moment zat is en dat de raad besluit zelf de bebouwde kom grens op te schuiven". Het verplaatsen van het bord zou overigens binnen de gemeentegrens van Heemstede plaats vinden. Wat de reactie van de provincie op die actie zou zijn is niet bekend. De provincie staat overigens ook geen ontsluiting van de Slottuinen via de Cruquiusweg toe, tenzij een andere ontsluiting wordt gesloten, wat geen optie is.

De maximale capaciteit van de Cruquiusweg is bijna bereikt. Het oversteken van deze weg buiten de ingerichte oversteekplaatsen is dan ook levensgevaarlijk. Toch gebeurt dat regelmatig. Ter hoogte van de Cloosterweg worden doorgangetjes gemaakt in de beplanting om over te steken naar de Nijverheidsweg. Pogingen van de gemeente om dit met aanplant van stekelige struiken te voorkomen hebben niet geholpen. Daarom is besloten een ( groen) hekwerk over een lengte van tweehonderd meter te plaatsen om een definitief eind te maken aan de gevaarlijke oversteek. De kosten komen op ongeveer 10.000 euro.