• Bennebroek krijgt een nieuwe brandweerkazerne.

    Archief

Gemeenteraad bespreekt brandweerkazerne Bennebroek

BENNEBROEK Een belangrijk onderwerp in de raadsvergadering van de gemeente Bloemendaal was afgelopen week het collegevoorstel over de nieuwbouw van de brandweer kazerne in Bennebroek. In een eerdere fase was er door de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van 75.000 euro. Het college wilde een bestuursopdracht waarin nader onderzoek zou worden gedaan naar twee locaties voor de nieuwbouw. Naast de bestaande locatie wilde het college onderzoek doen naar de mogelijkheid voor een alternatieve locatie. De gemeenteraad was het hier niet mee eens. De VVD kwam daarom met een wijzigingsvoorstel om alleen te kijken naar nieuwbouw op de bestaande locatie aan de Wilhelminalaan. Dit voorstel werd door vijf van de andere raadspartijen gesteund. Een alternatieve locatie op een parkeerplaats vlak bij de kerk werd als ongewenst aangemerkt mede vanwege het dorpsaanzicht. Volgens Hart van Bloemendaal kon met deze aanpassing ook meteen 75.000 euro voorbereidingskrediet worden uitgespaard. Wethouder Nico Heijnink was het hiermee niet eens. Immers bepaalde kosten zoals grondonderzoek moeten toch worden uitgegeven. Ook D66 kon na de toezegging van dat er ook in de toekomst door verkeersmaatregelen geen problemen zouden ontstaan met de bereikbaarheid van de kazerne en de aanrijtijden. Daarmee werd het aangepaste voorstel unaniem goedgekeurd.