GroenLinks Heemstede stelt kandidatenlijst vast

HEEMSTEDE GroenLinks heeft zaterdag 9 december de kandidatenlijst en het programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen in Heemstede vastgesteld. Fractievoorzitter Eric de Zeeuw is door de ledenvergadering aangewezen als lijsttrekker.

GroenLinks gaat in Heemstede met een lijst met 21 kandidaten de Gemeenteraadsverkiezingen in. De lijsttrekker is de huidige fractievoorzitter Eric de Zeeuw. Op plaats 2 staat raadslid Thera van der Heijden. De derde plaats is voor Bram Verrips en op plaats 4 staat Annemieke Buddelmeijer. Zij zijn allebei betrokken geweest bij het opstellen van het verkiezingsprogramma.

Het verkiezingsprogramma 2018-2022 van GroenLinks barst van de ambitie om Heemstede groener, duurzamer en zorgzamer te maken. GroenLinks streeft voor wandelaars en fietsers twee ongelijkvloerse spoorovergangen naar de duinen. Er wordt niet gebouwd in het groen, dus ook niet in het Manpadslaan gebied, behalve als dit aantoonbaar ecologische meerwaarde heeft. Er komen meer schuilplaatsen en nestplekken voor vogels en kleine dieren. Bewoners worden gestimuleerd om verhardingen in hun tuinen te vervangen door groen. En voor de kinderen kunnen meer natuurspeelplekken worden aangelegd.

GroenLinks zet zich in voor een stimuleringsregeling voor het gasvrij en energieneutraal maken van woningen. Er kunnen zonnepanelen geplaatst worden op grote parkeerterreinen, bijvoorbeeld achter het Raadhuis en achter de bibliotheek. Gemeentelijke belastingen worden gedifferentieerd naar energielabel, zodat besparen van energie loont. Het verschil in prijs tussen de grote -en kleine grijze rolemmer wordt verdubbeld. Er komt een offensief om het energieverbruik en de hoeveelheid afval van ondernemers te verminderen. Bedrijven die meedoen krijgen een groene sticker.

De partij streeft naar een integrale aanpak, waarbij meer wordt samengewerkt tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen en het WMO-loket. Jongeren met psychische problemen zullen nooit de dupe worden van wachtlijsten. Statushouders helpt GL gebruik te maken van hun talenten.