GroenLinks wil andere variant Duinpolderweg

HEEMSTEDE Het college van B en W van Heemstede steunt gedeeltelijk het voorlopig voorkeursalternatief voor de Duinpolderweg. De reden is dat de gekozen variant verbeteringen geeft in de bredere regionale bereikbaarheid. In het voorlopige voorkeursalternatief ontbreekt echter een doortrekking van de N208 naar de N206 en is hiervoor alleen een ruimtelijke reservering gedaan. Zonder deze doortrekking is de verbetering van de bereikbaarheid en afname van het doorgaand verkeer in Heemstede en in de gehele regio Zuid-Kennemerland aanmerkelijk minder dan met deze doortrekking.

GroenLinks Heemstede vindt dat een te beperkte visie van het college. Alle onderzocht varianten, afgezien van de nul-variant, bevorderen de groei van het autoverkeer. Misschien wel iets minder auto's in Heemstede, maar overall weer een toename van het autoverkeer. Bovendien zal het voorlopige voorkeursalternatief Hillegom in tweeën splijten en een pas ingericht natuur- en recreatiegebied ernstig aantasten. GroenLinks Heemstede wil liever een integraal plan dat gericht is op verduurzaming van het vervoersysteem, met aandacht voor openbaar vervoer, fietssnelwegen, light rail verbindingen. Wegen kunnen onderdeel uitmaken van een dergelijke plan, maar dan lokale wegen of bruggen over de Ringvaart als oplossingen voor lokale problemen, met zo weinig mogelijk schade voor de omgeving.

Samen met andere GroenLinks fracties uit de regio is een standpunt ingenomen. GroenLinks wijst alle onderzochte tracévarianten en de op basis daarvan samengestelde varianten (zoals het Voorkeurs-altrnatief) af, tenzij een variant onderdeel uitmaakt van een integraal plan dat gericht is op verduurzaming van ons vervoersysteem, deze variant een logische lokale oplossing is voor een lokaal probleem en deze variant zodanig ingepast wordt dat er minimale gevolgschade is voor de omgeving.