• Carel le Brun

Handen uit de mouwen bij NLdoet

HEEMSTEDE Het zijn drukke tijden voor de politiek. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen moeten er keuzes gemaakt worden hoe de kiezers te bereiken. Sebastiaan Nieuwland, lijsttrekker voor D66, was zaterdag 10 maart al vroeg aanwezig bij de start van de Fitheidstest voor senioren in de Groenendaalhal, waar zo’n 150 deelnemers aan mee deden. Daarna ging hij in gesprek met omwonenden van het Manpadslaangebied om verder te praten over de invulling van het terrein. Op de Binnenweg werd de tijdelijke winkel van de VVD bemand en waren diverse partijen actief met flyeren. Ook NLdoet, de grootste jaarlijkse vrijwilligersactie, georganiseerd door het Oranjefonds, kon rekenen op inzet van politici.

Carel le Brun

In het 6 ha. grote Sorgbosch gingen de handen uit de mouwen. Burgemeester Nienhuis en D66 raadslid Yvette Schul maakten deel uit van een flinke groep vrijwilligers die onder leiding van MEERgroen directeur Franke van der Laan een aanvang maakte met het verwijderen van de duizenden esdoorns. Volgens van der Laan zijn het met name de esdoorns die de ontwikkeling van de andere bomen belemmeren. Jonge scheuten maar ook honderden meer volwassen bomen zullen de komende jaren door de groep vrijwilligers worden verwijderd. Het bos – geen eigendom van de gemeente - heeft ,ondanks de ingrepen van een paar jaar geleden, flink achterstallig onderhoud. ,,Kleine scheuten trekken wij er uit en die kunnen worden hergebruikt en wat grotere exemplaren worden gebruikt om takkenrillen aan te leggen. Je ziet, voor nieuwe aanplant hoef je niet naar een kweker”, aldus van der Laan. ,,Wij laten de monumentale bomen, als eik, beuk en linde staan en de te verwijderen bomen halen wij uit de grond met een bomenlier, daar komt geen zaag aan te pas. Een boom van 70 cm doorsnee is er in drie uur uit”. Van der Laan laat ook zien hoe bomen misvormd zijn door houtkap die in de oorlogsjaren plaats vond. Tijdens de werkzaamheden wipt een pad tussen de vrijwilligers door, die burgemeester Nienhuis tevergeefs even probeert te pakken. Tot ergernis van de groep wordt een berg tuinafval aangetroffen, naar vermoed afkomstig van een hovenier die werkzaamheden verricht in belendende percelen.

Voor Astrid Nienhuis is er meer werk aan de winkel. De inmiddels in Heemstede woonachtige burgemeester helpt ook nog een handje bij activiteiten bij de kinderboerderij zoals het schilderen van de bijenkorven. VVD lijsttrekker en huidig wethouder Heleen Hooij verricht met andere vrijwilligers activiteiten bij Kom In MijnTuin. Over de weersomstandigheden viel niets te mopperen zodat er flink kon worden aangepakt.