• Heemstede en Bloemendaal blijven voorlopig nog zelfstandig.

    Archief

Heemstede wil geen fusie met Bloemendaal

HEEMSTEDE Sinds 2013 kennen de gemeenten Heemstede en Bloemendaal een ambtelijk samenwerkingsverband. Na een rekenkamerrapport eind 2017 bleek duidelijk dat er geen behoefte bestaat aan een ambtelijke of bestuurlijke fusie. Met andere worden: De gemeenten willen zelfstandig blijven.

Henk van Ommeren

Voor kleinere gemeenten is een ambtelijk samenwerkingsverband een ideale oplossing om te zorgen dat er voldoende deskundigheid in een van beide gemeenten beschikbaar is. Ook is het risico dat bepaalde taken door onderbezetting of ziekte niet kunnen worden uitgevoerd, kleiner. De start van het samenwerkingsverband verliep in het begin enigszins moeizaam door de bestuurlijke perikelen in Bloemendaal. In het rapport van de rekenkamer van Heemstede uit eind 2017 is daardoor vooral gekeken naar de periode 2015-2017. De conclusies van het rapport waren best wel kritisch. De doelstellingen van de samenwerking waren niet goed geformuleerd en de afstemming van de ICT systemen verliep moeizaam. Dit laatste vooral door de toepassing van verschillende systemen.
Vanaf het moment van het aantreden van Astrid Nienhuis als nieuwe burgemeester in januari 2018, bleek zij duidelijk voorstander van een zelfstandig voortbestaan: ,,Ik ben van mening dat wij even op de plaats rust moeten. De gemeenteraad moet keuzes stellen over hoe de samenwerking verder vormgegeven moet worden. Duidelijk is dat deze samenwerking alleen op ambtelijk gebied een goede zaak is. Alleen al het benutten van elkaars deskundigheid is een groot voordeel. Bestuurlijk zullen wij zelfstandig blijven. De gemeenteraad en het college zullen de politieke opdrachten geven en de ambtelijke organisatie zal deze uitvoeren."
Kort geleden heeft de gemeenteraad van Heemstede zich gebogen over de huidige samenwerkingsvorm. Daarbij is gekeken naar wat er al is en waar men heen wil. Als er een duidelijk beeld is zal men in gesprek gaan met de gemeente Bloemendaal voor een verdere en duidelijke invulling van het samenwerkingsverband.