• Ellen Toledo
  • Hans van Dalen geeft een toespraak bij het monument

    Ellen Toledo
  • Ellen Toledo
  • Ellen Toledo
  • Ellen Toledo

Herdenking van Slag bij het Manpad

HEEMSTEDE/HAARLEM Bij het monument aan de Manpadslaan/Herenweg vond zondag 8 juli een ingetogen herdenking plaats van de Slag bij het Manpad. Tijdens de Slag bij het Manpad sneuvelde in de nacht van 9 op 10 juli 1573 de eerste ritmeester van de Nederlandse Cavalerie, Gaspard van der Noot, heer van Carloo, met een groot aantal ruiters van zijn vaan (compagnie). Inzet van de slag was het bevrijden van Haarlem en omgeving van de Spanjaarden. 

Om 13.45 uur begon de herdenkingsceremonie met een toespraak door Hans van Dalen (commandant Regiment Huzaren van Boreel, kolonel der huzaren). ,,Wij zijn hier bijeen om Gaspard van der Noot te herdenken, de commandant die sneuvelde bij het dapper ontzet om de volkeren van Haarlem van de Spanjaarden te bevrijden. Het was de tweede ontzettingspoging, de poging slaagde helaas niet waardoor Gaspard van der Noot het leven liet. De slagen die hierop volgden waren meer succesvol en Haarlem is dus wel een keerpunt geweest". Na de toespraak werd er een bloemstuk door Van Dalen en Jaap Boreel (nazaat van de oprichter van de Huzaren van Boreel en regimentsarts) bij het monument gelegd. Onder de aanwezigen bevonden zich oud-ritmeester der huzaren Axel Rosendahl Huber en echtgenote, luitenant kolonel Titulair Willem Plink, Hans Krol en de echtgenote van Jaap Boreel. De herdenkingsbijeenkomst die in juli 2017 voor het eerst plaatsvond, is een initiatief van Willem Plink. In 2023 is het precies 450 jaar geleden dat de Slag bij het Manpad plaatsvond. Er zal dan op zeer grootse wijze aandacht aan de herdenking worden gegeven. Ook wordt er momenteel door Plink en Rosendahl Huber met alle verzamelde documentatie gewerkt aan een boek.

Op de kruising van de Herenweg en de Manpadslaan staat een gedenknaald ter herinnering aan de twee veldslagen die gevoerd zijn bij het Manpad. Het monument is opgericht door professor David Jacob van Lennep. Het ontwerp was van Dk. Douglas (steenhouwer en beeldhouwer) in opdracht van Lennep (1774 -1853). Hij woonde in het begin van de negentiende eeuw in het Huis te Manpad aan de Herenweg. In 1817, de periode na de slag bij Quatre-Bras en Waterloo, een tijd vol van patriottische gevoelens, liet Van Lennep het monument De Naald plaatsen dicht bij het Huis te Manpad ter herdenking aan de Slag bij het Manpad die in 1304 zou hebben plaatsgevonden en aan de veldslag van 1573. De Slag bij het Manpad in 1304 zou een veldslag zijn geweest tussen Hollandse troepen onder aanvoering van Witte van Haemstede en Vlaamse troepen aangevoerd door Gwijde van Namen. Deze laatste wordt gezien als de held van de guldensporenslag. Het is erg twijfelachtig of de Slag bij het Manpad in 1304 heeft plaatsgevonden. Op het monument is de volgende tekst aangebracht: ,,Ter eere van Witte van Haemstede, Grave Floris zoon van Holland en van de brave burgers van Haerlem die met hem de vreemde MANNEN langs dit PAD verdreven den XXVI April MCCCIII; en ter eere van hen die tot ontzet van Haerlem bij dit MANNEPAD hun leven waagden den VIII Julij MDLXXIII"