• Het Rode Kruis werkt ook aan de verspreiding van EHBO-kennis en bieden cursussen en workshops aan.

    ANP Foto

Het Rode Kruis collecteert in Haarlem en Omstreken

HEEMSTEDE In de week van 16 juni tot en met 22 juni 2019 gaan 200 collectanten de straat op om te collecteren voor het Rode Kruis afdeling Haarlem en Omstreken. De donaties die in Haarlem, Heemstede en Bloemendaal op deze manier ingezameld worden komen ten goede aan hulp in de directe omgeving. Het Rode Kruis Haarlem en Omstreken telt 170 vrijwilligers die zich inzetten bij Noodhulp, Bevolkingszorg, Evenementenhulp en Sociale hulp aan kwetsbare doelgroepen. Ook werkt het Rode Kruis aan de verspreiding van EHBO-kennis en biedt zij cursussen en workshops aan op het gebied van veiligheid en preventie. De afdeling Haarlem en Omstreken is bij de uitvoering van deze hulpverlening volledig afhankelijk van giften en donaties en zamelt daarom elk jaar, tijdens de landelijke Rode Kruis Collecteweek, geld in om haar activiteiten te kunnen blijven uitvoeren.

EHBO Dit jaar staat de collecte van de afdeling Haarlem in het teken van EHBO onderwijs op lagere en middelbare scholen. Landelijk voert het Rode Kruis momenteel actie om EHBO onderwijs onderdeel te maken van reguliere lesprogramma op scholen. Zolang dit nog niet officieel het geval is biedt het Rode Kruis Haarlem gastlessen EHBO voor zowel lagere als middelbare scholen. Scholieren maken tijdens de gastlessen op interactieve wijze kennis met eerstehulpverlening en leren een belangrijke praktische EHBO-handelingen. De opbrengst van de collecte wordt ingezet om scholen tegemoet te komen in de kosten van lesmaterialen en de inzet en training van instructeurs en vrijwilligers.

Ook zal een deel van de collecteopbrengst van dit jaar worden ingezet voor het EHBO op Maat programma. Om te zorgen dat meer mensen EHBO-vaardig zijn biedt het Rode Kruis Haarlem laagdrempelige EHBO workshops voor specifieke doelgroepen zoals mantelzorgers, ouderen, vluchtelingen en vrijwilligers die met kwetsbare doelgroepen werken. De collecteopbrengst voorziet in de inzet van benodigde instructeurs, lesmaterialen en vrijwilligers.

'De collecte is voor onze afdeling van groot belang', aldus afdelingscoördinator Marleen van Duijnhoven. 'Met deze jaarlijkse bijdrage vanuit de inwoners van de gemeenten Haarlem, Heemstede en Bloemendaal, kunnen we zorgen dat nog meer mensen, en met name ook jonge mensen, weten hoe zij kunnen handelen in geval van nood. Alleen al weten hoe je 112 kan bellen kan een leven redden. Iedere bijdrage tijdens de collecteweek draagt hier aan bij!'