Het Trefpunt houdt open dag

BENNEBROEK PKN Het Trefpunt (Akonietenplein 1) houdt zaterdag 9 december van 10.00 tot 16.00 uur samen met alle organisaties die gebruik maken van deze ontmoetingsplek een gemeenschappelijke open dag. Er zijn deze dag diverse activiteiten. Het Creatief Centrum Bennebroek verzorgt workshops als kerstversieringen maken en het werk van de cursisten kan bewonderd en gekocht worden. Ouderenbond KBO/PCOB staat met een stand en een iPad-informatiepunt waar vragen gesteld kunnen worden. Arnold Ziegelaar informeert over de Filosofiecursus die hij start en ook het Oratoriumkoor en MeesterBerry van de Huiswerkklas geven informatie. De fotogroep laat een aantal van haar mooiste fotoś zien en de protestantse gemeente heeft een speurtocht voor kinderen in de kerkzaal opgezet en geeft meer informatie over de Joost-vieringen, de ontmoetingsochtenden en bezinning en verdieping. Voor meer informatie: www.pkntrefpunt.nl.