• Wijnand Burger

Hond uitlaten tegen hertenplaag

ZANDVOORT Herten zorgen regelmatig voor overlast en gevaarlijke situaties in Zandvoort. Samen met de beheerders van de Amsterdamse Waterleidingduinen probeert de gemeente te voorkomen dat er herten naar het dorp komen. Bewoners kunnen ook helpen om overlast van herten te voorkomen. Onlangs is een proef gestart om te voorkomen dat de herten het duin uitgaan. Langs het fietspad bij de Zeereep, via de strandopgang Nieuwduinen naar het strand, is een tijdelijk hek van ongeveer 350 meter lang geplaatst. Door het hek moeten de damherten een grotere afstand over het strand afleggen om naar het dorp te lopen. Onderdeel van de proef is om door het uitlaten van honden in dit gebied de herten te verstoren en te zorgen dat ze niet het duin uitgaan. De eerste resultaten zijn positief. Wie een hond heeft, is van harte welkom om tussen 16.00 en 21.00 uur de hond uit te laten in dit gebied. Wel wordt verzocht ervoor te zorgen dat de hond is aangelijnd, zodat ze niet achter de herten aan gaan rennen. Om de populatie damherten meer in balans te brengen met wat de natuur en omgeving in deze regio aan kan, is een damhertenbeheerplan opgesteld. De beheerders in de regio tussen IJmuiden en Den Haag voeren dit gezamenlijk uit.