• Ellen Toledo

Huldiging van Ad de Zwart

HEEMSTEDE Net als elke week begaf Ad de Zwart zich afgelopen zondag naar het HBC terrein. Hier wachtte hem een grote verrassing. In de bestuurskamer werd hij ontvangen door familie, bestuursleden, fotografen en journalisten. De Zwart, die volgend jaar 60 wordt, is al ruim 40 jaar intensief aan het eerste elftal van HBC verbonden. Hij zorgt al ruim vijfhonderd wedstrijden lang voor soepele en warme spieren van de spelers en geeft verdere ondersteuning waar nodig. Om hem eens feestelijk in de schijnwerpers te zetten voor zijn verdiensten, werd De Zwart zondag 5 november officieel door het bestuur van HBC gehuldigd.

Om 14.00 uur verzamelden (oud)spelers, trainers en familie zich bij de tribune van het hoofdveld. Rob Roomeijer (voorzitter HBC voetbal) richtte het woord tot De Zwart, die zichtbaar van alle aandacht geniet. ,,Normaal gesproken sta ik hier als er een speler gehuldigd wordt voor zijn honderdste, tweehonderdste of driehonderdste wedstrijd, maar vandaag sta ik hier niet voor een speler, maar willen we iemand anders in het zonnetje zetten. Bij het eerste elftal hoort een technische staf, een medische staf en een begeleidingsstaf. Een begeleidingsstaf zorgt ervoor dat het de spelers aan niets ontbreekt, niet alleen qua kleding, maar ook wat betreft massage. Een van de mensen die al jaren deel uitmaakt van het begeleidingsteam is Ad de Zwart, eerst door het verrichten van hand- en spandiensten en later als volledig masseur. Vandaag willen we de gelegenheid nemen om Ad te bedanken voor alle verdiensten die hij voor de club doet en heeft gedaan".

Roomeijer overhandigde De Zwart vervolgens namens alle spelers van het eerste elftal een mooi shirt met de letters "500" erop en een mooi boeket. In de rust van de wedstrijd stond er in de kantine ooki nog een mooie taart voor Ad de Zwart, om met oud-spelers zijn huldiging verder te vieren.